Swift 4’te Merhaba Dünya Programı #5

Ekrana “Merhaba Dünya” yazısını çıkaran bir Swift programı herhangi bir text editör kullanılarak yazılabilir. Text editör olarak Mac’in standart TextEdit’i biraz zahmet verebilir. Çünkü TextEdit temelde rich text editördür. (Windows’taki WordPad gibi). Bu da başlangıçta biraz karışıklığına yol açabilir. Eğer TextEdit kullanacaksanız iki şeye dikkat etmelisiniz:

1) TextEdit/Tercihler menüsünden “Düz Metin”i seçin.

2) Tırnakların normal ASCII tırnak olarak ele alınması için Sistem Tercihleri / Klavye / Metin kısmından gerekli değişikliği yapın.

Text editör olarak BlueFish gibi, JEdit gibi açık kaynak kodlu bir editör kullanabilirsiniz. Ya da doğrudan XCode’u da hiç proje yaratmadan editör olarak kullanabilirsiniz. Merhaba Dünya programı şöyle yazılabilir:

// sample.swift
import Swift
print(“Merhaba Dünya”)

Programı derlemek için komut satırına geçilip şu komut uygulanır:

swiftc -o sample sample.swift

Eğer -o seçeneği belirtilmezse çalıştırılabilen dosyanın (executable file) ismi program isminin aynısı olur. (Yani örneğimizde “sample”) UNIX/Linux sistemlerinde olduğu gibi çalıştırılabilen dosyanın bir uzantısı olmak zorunda değildir.

Programı çalıştırmak için kabuk üzerinde:

./sample

komutunu uygulayabilirsiniz. Mac OS X’in UNIX türevi bir işletim sistemi olduğunu unutmayınız. Bu nedenle komut satırında standart UNIX komutlarını uygulayabilirsiniz.

swift yorumlayıcısı ve REPL swift komutuyla çalıştırılabilir. swift komutunun yanına dosya ismi verilmezse bir komut satırı karşımıza çıkar. Buna REPL (Read+Evaulate+Print+Run) denilmektedir. REPL denemeler için kullanılabilen karşılıklı etkileşimli bir ortamdır. swift komutunun yanına komut satırı argümanı olarak dosya ismi verilirse o dosyadakiler yorumlama yöntemiyle (yani executable kod üretilmeden) çalıştırımaktadır. Örneğin:

swift sample.swift

Yorumlama işleminin sonucunda çalıştırılabilir (executable) bir dosya üretilmez. Yorumlayıcı programı okuyarak doğrudan çalıştırmaktadır. Genel olarak Swift programlarının yorumlayıcı yoluyla çalıştırılmasının derleyici yoluyla çalıştırılmasından biraz daha yavaş olduğu söylenebilir. Yorumlama özelliği Swift’tin script tarzı kullanımını kolaylaştırmaktadır.

Merhaba Dünya Programının Açıklaması

Merhaba Dünya programının başındaki import bildirimi Swift isimli modülün programa dahil edileceğini belirtir. import komutu ileride ayrıntılarıyla ele alınacaktır. Bu sayede biz bu modüldeki isimleri niteliklendirmeden doğrudan kullanabiliriz. print Swift’in standart kütüphanesine ilişkin bir fonksiyondur. Swift yukarıda da sözü edildiği gibi çok modelli (multi paradigm) bir programlama dilidir. Dolayısıyla biz onu prosedürel biçimde (yani sınıf olmadan fonksiyonlarla) kullanabiliriz.

Swift programları nereden çalışmaya başlar? Pek çok dilde main isminde bir başlangıç fonksiyonu (entry point function) bulunmaktadır. Swift’te program kaynak kodun tepesinden çalışmaya başlar. (Bu konuda bazı ayrıntılar var. İleride ele alınacaktır.) Dolayısıyla Merhaba Dünya programında akış kaynak dosyanın tepesinden başlar. Orada print fonksiyonu çağrılmıştır.

Like what you read? Give Özcan Akkoca a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.