“Een Ferrari van het dorp”

Inwoners aan het woord over hun dorpsauto

“Veel mensen in het dorp weten dat er een dorpsauto is. Ik denk dat het halve dorp wel bij de lancering van de auto aanwezig was. En dat was met een grap georganiseerd. Haalden ze het doek van de auto af, stond daar een mooie Ferrari!”, vertelt een inwoner die zelf af en toe gebruik maakt van de dorpsauto. “Daarna kwam de echte, elektrische dorpsauto geluidloos aanrijden”.

In korte tijd lukt het om met inwoners in gesprek te gaan over de dorpsauto. Op maandagmiddag ben ik namelijk met een vrijwilliger en iemand van de organisatie in gesprek over de dorpsauto. We hebben het erover dat ik ook graag met gebruikers van de dorpsauto in gesprek wil. Nog dezelfde avond krijg ik te horen dat op donderdag vijf inwoners over de dorpsauto willen vertellen. De dorpsauto leeft!

De vijf inwoners die ik spreek zijn het erover eens dat de dorpsauto een aanwinst is voor hun dorp. “Zonder de dorpsauto zit het dorp behoorlijk op slot voor mensen die geen eigen auto hebben of geen auto kunnen rijden. Je kunt dan nergens naar toe en met de dorpsauto is het heel makkelijk om een ritje te boeken”. Een oudere dame legt uit dat ze graag zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven: “Mijn man en ik willen hier graag nog lang in gezondheid blijven wonen. We willen zoveel mogelijk zelf regelen en niet telkens de kinderen vragen. De kinderen hebben al zoveel te doen. Die hebben allemaal een baan en wonen niet allemaal dichtbij. De dorpsauto helpt ons echt. Als mijn man niet kan rijden, hebben we in ieder geval nog een mogelijkheid om buiten het dorp te komen”. Dat de dorpsauto een aanvulling op eigen vervoer is, geldt ook voor een vrouw die met haar gezin in het dorp woont: “Mijn man heeft een eigen melkvee bedrijf. Hij heeft een rijbewijs, maar tijdens het melken kan hij niet weg. Zelf heb ik geen rijbewijs. De dorpsauto is echt een extra mogelijkheid voor mij en de kinderen om ergens te kunnen komen. Om bijvoorbeeld te gaan winkelen of naar de bioscoop te gaan. En wat ook fijn is, dat we soms de dorpsauto voor de heenweg gebruiken en dan haalt mijn man ons weer op. Het mooie vind ik dat iedereen het makkelijk kan regelen. Mijn schoonmoeder heeft laatst ook gebeld en toen kwam een vrijwilliger met de auto langs om even uit te leggen hoe de strippenkaart werkt. Ik vind het mooi om te zien hoe trots mijn schoonmoeder was; ze had het helemaal zelf geregeld. Ik vind de dorpsauto echt een mooi initiatief voor de leefbaarheid en mobiliteit voor alle inwoners van ons dorp”.

Een jonge man vertelt dat hij waarschijnlijk niet een heel standaard gebruiker is van de dorpsauto: “Ik ben in mijn eentje waarschijnlijk een doelgroep”, grapt hij. “Ik maak af en toe gebruik van de dorpsauto, omdat ik zelf geen rijbewijs heb. Voor mijn werk reis ik met de gewone taxi, dat kan ik prima betalen. Maar als ik er op uit moet voor de dorpsschool, dan ga ik met de dorpsauto. Ik wil deze publieke voorziening eigenlijk alleen gebruiken als het ten gunste is voor het dorp en voor de rest wil ik anderen juist de kans bieden er gebruik van te maken. Ik denk dat deze auto vooral heel belangrijk is voor mensen die wat minder mobiel zijn. Die worden dan thuis opgehaald en kunnen het dorp uit. Ik heb alleen maar goede ervaringen met de dorpsauto. Je belt even en het is geregeld. Als ik niet precies weet hoe laat mijn afspraak is afgelopen, spreek ik met de chauffeur af dat ik bel als ik bijna klaar ben. Nou dat werkt prima”. Over de vraag waarom de dorpsauto bij het dorp past hoeft meneer niet lang na te denken: “Het is echt een idee uit het dorp. Zonder enthousiaste vrijwilligers werkt het niet. Die zijn echt nodig. Maar omdat het een idee uit het dorp is, is het ook weer makkelijker om vrijwilligers te vinden. Mensen zijn toch eerder geneigd ja te zeggen tegen een persoon die ze kennen, dan tegen een instantie. Ik denk dat dat komt doordat er toch wat wantrouwen is richting instanties en overheid. Mensen vragen zich af of veranderingen wel in hun belang gebeuren”.

Deze middag wordt de dorpsauto ook vergeleken met de Regiotaxi: “Met de regiotaxi heb ik ook ervaring”, vertelt een vrouw die de dorpsauto voor medische afspraken gebruikt, “maar daar wordt niet gesproken. Ik vind het juist wel fijn als iemand kletst, dat maakt het vaak ook wel persoonlijk. In de dorpsauto vind ik het altijd gezellig. En dat je wat meer ruimte in tijd moet nemen bij de Regiotaxi vind ik meestal geen probleem. Maar als ik van het ziekenhuis komt ben ik door de behandeling vaak zo moe, dat ik graag direct wil slapen. En de dorpsauto rijdt rechtstreeks naar mijn huis”.

Ook komt zelfstandigheid een aantal keer terug. Niet afhankelijk zijn van anderen en er toch nog op uit kunnen, ook al kun je zelf (tijdelijk) niet rijden. Een vrouw die graag zelfstandig is, vertelt: “Ik mag tijdelijk niet autorijden en de dorpsauto geeft me echt het gevoel dat ik niet vast zit in het dorp. Het zorgt ervoor dat ik niet altijd afhankelijk ben van mijn man. En ja, soms wil ik er gewoon ook even alleen op uit. Je wilt niet dat er altijd iemand met je mee gaat. Ik gebruik de auto bijvoorbeeld om even te winkelen, maar ook voor medische afspraken. Ik vind het zelf heel moeilijk om de kinderen om hulp te vragen. En bij de dorpsauto hoef ik geen verantwoording af te leggen, dat is voor mij veel makkelijker. Dan hoef ik een ander niet lastig te vallen en ja de auto is er juist voor om te rijden. Ik ben aan het herstellen en voel me daardoor al zo beperkt. De auto geeft me echt een vrij gevoel. En het is ook handig. Want als ik wil zwemmen, dan kan ik daar wel op de fiets naar toe. Maar dan is mijn energie al op en kan ik niet eens meer zwemmen. Als ik met de dorpsauto ga, heb ik wel genoeg energie om te zwemmen”.

Het zijn vooral lovende woorden over de dorpsauto. Een van de inwoners vindt het toch wel een beetje duur: “Ja, het tikt toch wel snel aan hoor”. Een ander vindt het juist goedkoop: “Voor een gewone taxi betaal je echt veel meer en hier brengen ze je ook precies naar waar je wilt zijn”. Verder zijn ze er vooral dankbaar voor dat de auto er is en blij dat het zo makkelijk te organiseren is.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.