‘’Het gaat elk jaar achteruit’’

Met een hartelijke lach word ik begroet door de buschauffeur. Vandaag rijd ik mee in de servicebus van Arriva in Doetinchem. ‘’Het gaat met het jaar achteruit, maar ik vind het nog steeds hartstikke leuk om te rijden’’. Dit is het antwoord op de vraag hoe de buschauffeur denkt over het openbaar vervoer in en rondom Doetinchem. Hij vertelt dat er sinds dit jaar een buslijn is vervallen en dat omreizen nu het gevolg daarvan is. Eerst waren passagiers 10 minuten kwijt aan het reizen naar het centrum, maar dat is nu een half uur geworden. Verder zijn er ook al plannen om nog een andere lijn op te heffen. ‘’Belachelijk’’ is de reactie van de chauffeur. Ook de tijden en dagen die de bus rijdt zijn niet optimaal. Er wordt mij uitgelegd dat er op zaterdag markt is in het centrum van Doetinchem, maar dat tegenwoordig veel mensen daar niet meer naar toe kunnen. ‘’De bussen rijden alleen maar doordeweeks en hierdoor kunnen vooral oudere mensen niet meer in het centrum komen in het weekend.’’ Ook de bustijden kunnen verbeterd worden volgens hem. De bus rijdt namelijk van 6 uur in de ochtend tot 9 uur in de avond. Na deze tijden rijdt er geen enkele bus meer door Doetinchem heen.

We naderen een bushalte waar een meneer en mevrouw staan te wachten. Als we stoppen bij de bushalte begint de buschauffeur breed te lachen en gooit de deur open. ‘’ Goedemiddag vriend!’’ Als snel wordt het mij duidelijk dat de heren elkaar kennen. ‘’Dit is mijn beste collega die ik heb!’’ zegt de chauffeur tegen mij. De chauffeur begint enthousiast te vertellen aan zijn collega waarom ik meereis vandaag. Als ik naar de bevindingen vraag van de collega merk ik dat hij en de chauffeur dezelfde mening delen. Als we bijna bij de halte zijn waar de collega uit moet stappen komt ook ter sprake dat de bus maar één keer per uur rijdt. ‘’Als je de bus mist kan je nog beter naar huis lopen bij wijze van spreken’’. Dan staat de collega op en stapt de bus uit. ‘’ Pik je mij over een half uurtje weer op?’’ roept hij nog naar de buschauffeur en ze beginnen allebei hard te lachen.

Like what you read? Give Sytske Meuwissen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.