ne izledim? ne dinledim? ne okudum? gün.10

gün.10

yeni günden merhaba. onuncu güne geldik. paylaşımlarımı ilk gün olduğu gibi büyük bir heyecanla yapıyorum. ve sanırım heyecanım eksilmeyecek. keyifli günler…


ne izledim?

bernardo bertolucci’nin the dreamers’ı bugün bizlerle. içerisinde bir çok güzel klasik filme göndermeleriyle anılan filmi tavsiye etmek istiyorum.

mubi


ne dinledim?

rapçi olarak anılan ve gezi zamanı popülerleşen ozbi ve gülce durunun canlı kayıtlarını paylaştığı rakılıdan en sevdiğim parça…beni takip edebileceğiniz diğer platformlar;

ve devart.space

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.