ne izledim? ne dinledim? ne okudum? [kim bu adam. UWS]

Çok uzun bir aradan sonra tekrar merhaba sevgili insanlar. Gerek özel sebepler gerekse iş yoğunluğundan dolayı sizinle birkaç haftadır birlikte değiliz. Kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz.


ne izledim ?

Sadeliği ve soğukluyla beni etki altına alan sevgili oyuncu Adele Haenel’in baş rolünde yer aldığı ve Dardenne kardeşlerin yönetmenliğini yaptığı The Unknown Girl bizlerle.


ne dinledim ?

Harika ve dramatik bir kliple SYML Where’s My Love ile bizlerle.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.