Hoe kom je tot rust in een razendsnelle wereld? [deel 1]

Je wilt succesvol zijn in je werk. Daarnaast heb je een complex sociaal leven. Je wilt ook nog wat van de wereld zien. En tussendoor voel je een sterke behoefte om allerlei spannende dingen te ondernemen. Maar hoe komen we tussen al die drukte door ook nog tot rust? Een gesprek met Ruben Klerkx, professioneel dromenjager.

Ruben Klerkx — Professioneel dromenjager

Ruben, oprichter van BizarBijzonder.nl, helpt mensen en organisaties hun dromen te verwezenlijken. Zijn eigen droom? Samen met zijn gezin op een boerderij wonen en werken. Niet om varkens of koeien te houden, maar ‘gewoon’ om vanuit een unieke en ontspannen omgeving alles te kunnen doen waar hij van droomt. Ondernemen bijvoorbeeld, een goede vader zijn en anderen nóg beter kunnen helpen bij het najagen van hun dromen.

Onrust ontstaat volgens de visie van Ruben wanneer je het gevoel hebt dat je niet gedaan krijgt wat je wilt doen. ‘Daar komt onrust vandaan. Je hebt een lijst van dingen, zowel zakelijk als privé, die je graag wilt doen en die lijst krijg je steeds niet af. Dat zorgt voor een opgejaagd gevoel. En uiteindelijk voor stress.’

Prioriteiten stellen

Het klinkt als een open deur, maar voor Ruben is dat het allerbelangrijkste: het stellen van prioriteiten. ‘Wat wil je? Wat vind je belangrijk? Zolang je daar geen keuzes in maakt, zal je nooit genoeg focus hebben om de dromen die jij hebt te verwezenlijken. Schrappen dus! Het is heel belangrijk dat je keuzes maakt, zowel zakelijk als privé.’

Dat schrappen wordt een stuk makkelijker als je een duidelijk doel voor ogen hebt. ‘Door te bepalen wat voor jou belangrijk is, kun je alles wat je doet, of op je pad komt, staven aan jouw wensen. De vraag is dan steeds: draagt dit bij aan het in vervulling gaan van mijn wensen? Zo niet, doe het dan niet. Wees streng voor jezelf, en duidelijk naar anderen. Zo wil ik bijvoorbeeld professionele waarde toevoegen aan anderen. En alles met volle aandacht doen. Dan bepaal ik bij alles wat ik wil doen, of waarvan anderen willen dat ik het doe, of het bijdraagt aan die wensen.’

Ruben noemt dit interview als voorbeeld. ‘Toen je mij vroeg of je mij mocht interviewen over ‘tot rust komen in een razendsnelle wereld’, deed ik hetzelfde. Ik ging voor mezelf na: voeg ik daarmee professionele waarde toe voor anderen? En kan ik dit interview met mijn volle aandacht doen? Het antwoord was ja, dus here we are. Maar als ik eigenlijk erg druk was en daardoor niet de concentratie had om jou nu volle aandacht te geven, dan had ik het niet gedaan.’

Streng zijn voor jezelf

Het gaat er dus om dat je kiest. En afspraken maakt met jezelf. ‘En niet alleen afspraken maakt, maar je er ook echt aan houdt. Dat vinden veel mensen moeilijk. Als jij voor jezelf hebt besloten dat je een boek wilt schrijven, dan maak je afspraken met jezelf over wanneer je aan dat boek werkt. Kom dan vervolgens niet aan bij jezelf met ‘maar er komt nu echt even iets tussendoor’, of ‘vandaag ga ik toch wat anders doen’. Nee, je hebt duidelijke afspraken met jezelf gemaakt. Hou je daar dan ook aan.’

‘Ook wat die prioriteiten betreft moet je streng zijn’, vervolgt Ruben zijn verhaal. ‘Neem afscheid van dingen die niet belangrijk genoeg zijn voor je. Je hebt maar een beperkte hoeveelheid tijd en energie. Stop die tijd en energie in de dingen die bovenaan staan voor jou. Leer nee te zeggen tegen jezelf. En ook wanneer anderen iets van jou vragen, moet je soms nee zeggen. Als iemand iets van jou wil en het draagt niet bij aan jouw wens en jij voelt niet de behoefte de wens van die ander in vervulling te laten gaan, doe het dan niet. Mensen snappen dat beter dan je denkt. Hebben er respect voor wanneer jij ervoor kiest om jouw dromen na te jagen.’

Batterijmanagement

Maar dromen najagen is zo makkelijk nog niet. Het vergt meer van je dan het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. ‘Om jouw dromen in vervulling te laten gaan, heb je veel energie nodig. Hoe meer energie je hebt, hoe groter de kans dat jouw droom uitkomt. Beschouw jouw energiepeil als een batterij. Van sommige dingen raakt jouw batterij leeg. Andere dingen laden jouw batterij op. Als je het zo bekijkt, manage je niet je tijd, maar je energie.’

Ontspanning

Dat managen van je energie gaat volgens Ruben over twee dingen: ontspannen en inspannen. ‘Ontspannen gaat erover dat jij ervoor kiest om even niets te doen. Of iets te doen waarvan jij ontspant. Uitrusten. Loslaten. Bijvoorbeeld door een boek te lezen, een serie te kijken, voor je uit te staren. Datgene doen waar jij van ontspant.’

Ook daarbij geldt weer dat je streng moet zijn. ‘Jouw ontspanning is minstens net zo belangrijk als dat verzoekje van je werkgever of die mail van een klant. Kies voor die ontspanning en houd je eraan. Als je op vakantie gaat omdat je wilt ontspannen, ga dan niet alsnog elke dag je mail zitten checken. Als je even tijd voor jezelf wilt hebben, zorg er dan voor dat je niet gestoord wordt. Zet je telefoon even uit en zorg dat er niemand binnen kan komen lopen.’

Inspanning

Je batterij opladen gaat dus niet alleen over ontspanning. ‘Inspanning is net zo belangrijk’, zo vertelt Ruben. ‘Ga voor jezelf na waar jij energie van krijgt. En wanneer je de energie hebt om die dingen te doen. Als jij merkt dat je boordevol energie zit en onwijs zin hebt om van alles te ondernemen, ga dan niet tegen je zin in ontspannen. Yoga en meditatie kunnen geweldig werken, maar wanneer je hoofd er niet naar staat en je zin hebt om van alles te gaan ondernemen, dan kun je beter wat anders gaan doen.’

Dat heeft Ruben zelf ondervonden, tijdens zijn meditatie-experiment. ‘Ik ontdekte dat mediteren mij helpt om te ontspannen. Toen ben ik elke ochtend gaan mediteren. Mijn doel was om mijn dag op die manier met een ontspannen gevoel te beginnen. Maar mijn hoofd stond er niet altijd naar. Ik voelde me vaak te onrustig om op dat moment te gaan mediteren. Dat werkte dus voor geen meter. Nu pak ik een uur per week. Wanneer ik eraan toe ben. En dan dus een vol uur, met volle aandacht.’

Op zulke momenten, momenten dat je veel energie hebt, gaat het erom dat je de dingen doet die jou energie geven. ‘Waar krijg jij energie van? Wat vind je leuk? Ga daarvoor. En doe het met volle aandacht. Gun jezelf de tijd om daarmee bezig te zijn. Als je je werkdag eerder stopt om met een vriend of vriendin op een terras een wijntje te drinken, dan kun je zeggen dat dat ‘tijd kost’. Maar als dat wijntje met die vriend of vriendin iets is waar jij energie van krijgt, dan levert dat je uiteindelijk misschien wel tijd op. De energie die je daarvan krijgt, kun je later gebruiken om andere dingen gedaan te krijgen.’

Slimme tools: geen doel maar een middel

De afgelopen jaren zie je een wildgroei aan allerlei timemanagement- en productiviteitstools. ‘Maar die tools mogen nooit een doel zijn’, zegt Ruben. ‘Veel mensen gaan aan de slag met de David Allen-methode en verwachten dat het de oplossing biedt voor al hun problemen. Maar zo werkt het niet. Jij staat aan het roer, niet David Allen en zijn methode. Hetzelfde geldt voor The 4 Hour Workweek, van Tim Ferris en Eat that Frog, van Brian Tracy. Prachtige methodes. Maar besef dat je die methodes als middel kunt gebruiken om jouw doel te bereiken. Jij bepaalt nog altijd wat je dromen zijn en wat je wilt doen — en wilt laten — om die dromen te kunnen verwezenlijken.

Ook het kiezen van de juiste methoden en tools is daarbij belangrijk. ‘Vraag jezelf af welke methoden en welke tools bij jou passen. Neem bijvoorbeeld Pomodoro, een methode waarbij je in strakke blokken van 25 minuten aan één taak werkt. Ik ben daar veel te doelgericht voor. Ik wil niet verplicht een pauze nemen. En soms wil ik halverwege die 25 minuten wat anders gaan doen. Dat laat ik me niet door zo’n Pomodoro-schema opleggen.

Ontdek dus zelf wat voor jou wel werkt en niet werkt. Een agenda, een takenlijst, een notitieblok, digitaal of van papier. Experimenteer en kies de dingen die bij jou passen.’

Aan de slag [en soms ook even niet]

Wat wil jij bereiken? Wat zijn jouw dromen? En hoe ga je die verwezenlijken? Kies. Prioriteer. Maak afspraken met jezelf. En wees streng. Span je in en — minstens zo belangrijk — ontspan je. Want het moet natuurlijk wel leuk blijven.

Om je te ontspannen, nog een laatste tip voor je. Headspace, een app die je helpt om tot rust te komen in een razendsnelle wereld.

Wat doe jij om tot rust te komen in een razendsnelle wereld?

Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën over hoe je in te spannen en hoe je te ontspannen. Wat zijn jouw tips? Waar heb jij goede ervaringen mee? Doe mee aan het gesprek; deel jouw inzichten in de comments.

Lees ook deel 2 van ‘Hoe kom je tot rust in een razendsnelle wereld’


Moneyou Magazine

Vond je dit een fijn artikel? We hebben nog veel meer van dit voor je. Van praktische artikelen over de huizenmarkt tot prikkelende stukken over virtual reality. En alles ertussenin. Lees lekker verder in ons Moneyou Magazine.

Moneyou Create

Moneyou Create is het co-creatie platform van Moneyou. Op dit blog publiceren we inspiratievoer en denkstof voor alle futuristisch optimistische digi-doorpakkers. Wil jij meebouwen aan je ideale bank? Meld je dan nu aan op create.moneyou.nl

Tim Daalderop [Moneyou]

Written by

Stormhoofd, verhalenbeest. Schrijft optimistisch futuristische verhalen over alles wat digitaal en innovatief is.

Moneyou Create

Moneyou Create is het co-creatie platform van Moneyou. Op dit blog publiceren we inspiratievoer en denkstof voor alle futuristisch optimistische digi-doorpakkers. Wil jij meebouwen aan je ideale bank? Meld je dan nu aan op create.moneyou.nl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade