Kunnen we onszelf onsterfelijk maken?

Niets in het leven is zeker, behalve dat je sterft. Maar zelfs aan die zekerheid zou weleens een einde kunnen komen. Nu de trein der wetenschap en technologie harder doordendert dan ooit, lijkt het concept van onsterfelijkheid voor het eerst sinds ons bestaan geen droom, maar een mogelijke werkelijkheid te worden. Gaan we het onmogelijke mogelijk maken?

Hoewel de meeste mensen nog denken dat onsterfelijkheid iets is voor science fiction films, zijn de techies in Silicon Valley ervan overtuigd dat we het leven kunnen hacken. Briljante geesten bij Google werken as we speak aan het kraken van de code des levens.

Bewaren voor later

Het kraken van die code zou weleens eerder kunnen gebeuren dan we lange tijd dachten. Om die reden is een aantal durfdenkers al druk bezig voorbereidingen te treffen voor het aanstaande tijdperk der onsterfelijkheid.

Zo vertelt Linda Chamberlain in het VPRO-programma Tegenlicht over haar stichting Alcor, middenin de woestijn van Arizona. Daar bij Alcor, kun je je lichaam laten invriezen om weer te ontdooien en tot leven te wekken op het moment dat de daarvoor benodigde technologie klaar is. Voor het luttele bedrag van $200.000 koop je een tweede leven. Of, als je in dat tweede leven alleen je hoofd nodig denkt te hebben, slechts $80.000. Familieleden krijgen korting en huisdieren zijn helemaal voordelig. Want waarom zou je niet gewoon met het hele gezin, inclusief hond en kat, verhuizen naar de toekomst? Chamberlain’s overleden man ligt al ingevroren en ook voor zichzelf heeft ze een mooie capsule op het oog.

Ouderdom is een ziekte

Anderen richten zich juist op de technologie om die ingevroren mensen weer tot leven te wekken. Of, beter nog, om de mensen die nu nog levend rondlopen nooit te laten sterven. In diezelfde uitzending maken we kennis met Aubrey de Grey, bio-informaticus en één van de geestelijk vaders van SENS Research, in Silicon Valley. Een serieuze speler in de wereld van het eeuwige leven; PayPal oprichter en Facebook investeerder Peter Thiel heeft er flink in geïnvesteerd. Ook de totale erfenis van zestien miljoen pond van de moeder van Aubrey zit in de stichting.

Onder andere dankzij die bedragen is SENS Research uitgegroeid tot een paar honderd vierkante meter groot laboratorium. Daar, en in samenwerking met allerlei universiteiten in de rest van het land, doen ze doorlopend onderzoek naar manieren om ons leven te verlengen. De rode draad door die onderzoeken heen is vernieuwend en zelfs controversieel in de wereld van de wetenschap; Aubrey en zijn lifehackers benaderen veroudering als een ziekte.

Een ziekte zoals alle andere ziektes en dus een ziekte die we uiteindelijk zullen genezen. Wat is veroudering? Waardoor ontstaat het? En hoe werkt dat proces precies? Het zijn dit soort vragen die SENS Research onderzoekt. Het antwoord op die vragen moet ervoor zorgen dat we straks niet ouder, maar juist jonger worden. Klinkt extreem, maar bij muizen is het al gelukt. Muizen met grijze haren en een verlaagde vitaliteit kregen hun jonge vacht weer terug en liepen weer als jeugdige muisjes door het lab. Volgens Aubrey is het niet de vraag of, maar wanneer het ons gaat lukken dat ook bij mensen voor elkaar te krijgen.

Gelukkig zijn er mensen gek genoeg om de proef op de som te nemen. Of liever gezegd, zichzelf als proefmonster te nemen. Neem Darren Moore bijvoorbeeld. Hij zit zelf al een tijdje aan een interessante middelenmix, onder andere FOXO4-DRI, hetzelfde middel als waarvan de eerder genoemde muizen snoepten. Hij kent een deel van de risico’s en het onbekende deel neemt hij voor lief. Feit blijft dat hij volgens de laatste DNA-analyse zijn biologische leeftijd heeft weten te verlagen. ‘’46,8 jaar oud’’, zegt de tweeënvijftig jarige Darren Moore met trotse blik in de Tegenlicht-camera.

Zonder lichaam kan ook

Andere techies zijn minder gebrand op het redden van het lichaam. Begrijpelijk ook wel, want wie heeft ons vlees en bloed nog nodig als we ons bewustzijn gewoon kunnen uploaden? Uitgaande van het feit dat ons brein een soort processor is, kunnen we die processor natuurlijk overal in plaatsen. Dan zijn we naast veroudering ook meteen van al die andere enge ziektes af.

Tijd is relatief

Nog even over die processor. Als we de processorkracht van ons brein zouden kunnen vergroten, zouden we in staat zijn langer te leven. Tenminste, langer in onze beleving. Op die manier hebben we aan tijd geen gebrek meer, omdat we simpelweg meer kunnen doen in dezelfde tijd. Stel dat we duizend keer sneller kunnen denken — minstens die vermenigvuldiging hebben we ook met computers weten te bereiken. Stel dat we tegelijkertijd in verschillende virtuele realiteiten kunnen leven, simpelweg omdat we de rekenkracht hebben om dat allemaal aan te kunnen? Stel dat we niet twintig jaar, maar twee weken naar school hoeven, omdat we in die tijd alles hebben geleerd wat we wilden leren? Wie heeft dan nog het eeuwige leven nodig?

Gaan we het halen?

Lang verhaal kort, of een kort leven lang, onsterfelijkheid is niet zo far fetched als we lange tijd hebben gedacht. Onsterfelijkheid, of in ieder geval een substantieel langer leven, ligt misschien wel binnen het bereik van de levensverwachting van de mensen die vandaag de dag rondlopen. Eerder genoemde Aubrey de Grey denkt dat mensen die nu rond de veertig zijn, een 50/50 kans maken om voor altijd te kunnen leven.

Ook Ray Kurzweil, een van de bekendste futurologen van dit moment en momenteel bij Google bezig met dingen als machine learning, denkt dat we er bijna zijn. Goed om te weten, we hebben het hier over dezelfde Ray Kurzweil als de Ray Kurzweil die zijn law of accelerating returns voorspelde hoe computerkracht zich zou ontwikkelen over een tijdsspanne van honderd jaar. Een voorspelling die hij tientallen jaren geleden deed en tot op de dag van vandaag stand houdt. Hij deed overigens nog veel meer voorspellingen op het gebied van technologie. Meer dan honderd, om niet precies te zijn. Interessante om daarbij te weten is dat 86% van zijn voorspellingen ook uitkwam.

Wat is “bijna” volgens meneer Kurzweil? Dat hangt er vanaf. Ray denkt dat we in 2029 in medisch-technologisch opzicht zover zijn dat we elk levensjaar meer dan een levensjaar kunnen toevoegen aan onze levensverwachting. Ofwel, dat we jonger kunnen worden, zoals Darren Moore daar nu al in lijkt te slagen. En als we dan nog een paar jaar wachten, dan is het helemaal feest. Volgens Ray zullen we begin jaren dertig in staat zijn om ons bewustzijn te uploaden naar een externe machine. Afhankelijk van welke optie je interessanter vindt, hoef je het dus nog maar zo’n tien tot vijftien jaar uit te houden om het eeuwige leven te kunnen omarmen.

Nog even voor altijd

De vraag is dus: gaan we het halen? Heeft Ray gelijk en zijn we er bijna? Of is dit een van die voorspellingen die in zijn 14% scoreratio valt en dus niet uitkomt? Moeten we dan langer wachten? En hoelang dan nog? En zullen we zo lang nog leven? Of zullen we onze brainpower kunnen vergroten en rekken we zo niet onze levens, maar de tijd die we beleven? Kansen alom dus. In ieder geval hebben we reden genoeg om nog even gezond te blijven. Wie weet blijven we het dan voor altijd.

Vond je dit een fijn artikel? Vergeet dan niet te ‘klappen’ hier links, zodat zoveel mogelijk lezers dit artikel tegenkomen.

Interessant? Lees dan ook: ‘In love with Technology: hoe mijn AI chatbot verliefd op me werd


Moneyou Magazine

Vond je dit een fijn artikel? We hebben nog veel meer van dit voor je. Van praktische artikelen over de huizenmarkt tot prikkelende stukken over virtual reality. En alles ertussenin. Lees lekker verder in ons Moneyou Magazine.

Moneyou Create

Moneyou Create is het co-creatie platform van Moneyou. Op dit blog publiceren we inspiratievoer en denkstof voor alle futuristisch optimistische digi-doorpakkers. Wil jij meebouwen aan je ideale bank? Meld je dan nu aan op create.moneyou.nl

Tim Daalderop [Moneyou]

Written by

Stormhoofd, verhalenbeest. Schrijft optimistisch futuristische verhalen over alles wat digitaal en innovatief is.

Moneyou Create

Moneyou Create is het co-creatie platform van Moneyou. Op dit blog publiceren we inspiratievoer en denkstof voor alle futuristisch optimistische digi-doorpakkers. Wil jij meebouwen aan je ideale bank? Meld je dan nu aan op create.moneyou.nl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade