Moneyou Create
Published in

Moneyou Create

Column: waarom millennials wel gemakzuchtig zijn (en dat helemaal niet erg is)

We zijn lui, lopen met een chronische duckface rond, zijn de wortels van al het economische kwaad, hebben geen manieren en maken de hele dag selfies. Aan millennial-stereotypes geen gebrek. Maar moet ik me daar druk om maken? Ja, ik wil zoveel mogelijk doen in zo min mogelijk tijd. Noem het luiheid, noem het gemakzucht.

Ik noem het liever efficiënt. Want: waarom niet? Als ondernemende dertiger besteed ik mijn schaarse vrije tijd liever kwalitatief. Twintig pagina’s contracten en voorwaarden doorlezen horen daar niet bij. Menig bank, hypotheekverstrekker, verzekeraar of mobiele aanbieder is mij om die reden al eens kwijtgeraakt als potentiële klant. Gewoon, omdat ik het te ingewikkeld vond. Na het doorspitten van lappen tekst en het invullen van formulieren werd me nog steeds niet duidelijk wat ik nu écht onder aan de streep overhoud. Een klik op het kruisje, een ferm dichtgeslagen laptop en een ‘ik doe dit morgen wel’ later ben ik nog steeds geen stap verder.

Ik ben een kind van deze tijd. Opgegroeid in de tijd van Tamagotchi’s en cassettebandjes, maar met een spanningsboog van een snap op Snapchat. Hoe visueler je het voor mij maakt, hoe beter. Al dan niet met een beetje bewegend beeld waar in één minuut alles wordt uitgelegd wat ik moet weten. En als het even kan met zo min mogelijk tekst. Als copywriter zit ik hier met mijn neus bovenop. Waar ik zeven jaar geleden nog volledige boekwerken en jaarverslagen moest redigeren en vooral zo min mogelijk informatie mocht schrappen, zijn mijn opdrachten nu vooral ingekaderd tot zoveel mogelijk vertellen in zo min mogelijk woorden. Voor mij een positief signaal dat een handjevol bedrijven snapt waar het naartoe gaat. Maar dit zijn er nog lang niet genoeg. Als consument loop ik in de praktijk nog te vaak tegen dezelfde Flintstones-steen aan.

Dus ik zoek het zelf wel uit Dan maar geen arbeidsongeschiktheidsverzekering als ZZP’er. Ik sluit me wel aan bij een Broodfonds. Geen auto voor de deur met ingewikkelde verzekeringen, APK’s en belastingen, maar een account op Snappcar. Geen bonnetjes aanleveren in een schoenendoos, maar er foto’s van maken en online uploaden. Geen TV abonnement met “gratis internet en telefonie”, maar een Netflix-abonnement en Uitzending Gemist op mijn laptop. En als ik op zoek ben naar een goede internetaanbieder of een nieuwe smartphone, dan zoek ik zelf wel naar de beste deal. Tenminste, als je me kunt uitleggen wat je me kunt bieden, waarom ik voor jou moet kiezen en wat het me onder de streep gaat opleveren. In zo min mogelijk woorden, en als het even kan in één minuut alstublieft (kijk eens aan, we kunnen best “u” zeggen).

--

--

Moneyou Create is het co-creatie platform van Moneyou. Op dit blog publiceren we inspiratievoer en denkstof voor alle futuristisch optimistische digi-doorpakkers. Wil jij meebouwen aan je ideale bank? Meld je dan nu aan op create.moneyou.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Talita Kalloe [moneyou]

Schrijft en deelt. Over creatief ondernemerschap, trends en transities. Altijd met een duurzaam tintje.