Sign in

monopayments

İngiltere, Kanada, Avrupa ve Çin gibi gelişmiş ekonomilerin merkez bankaları ilk çeşitli seviyelerde deneylere başlamışlardı. Şubat 2021 itibarıyla Çin, Çin’in 4 bölgesinde Dijital Para Birimi olarak da bilinen CBDC’yi denemeye başlamıştı. Yarışında en önde giden ülkesi Çin.

Bazılarınız, Merkez Bankalarının zaten mevcut para birimi dijitalken ve hatta birden fazla dijital platform üzerinden erişilebilirken böyle bir para birimini yaratmasına neyin sebep olduğunu düşünmeye başlamıştır. Bunun çok büyük bir nedeni var, birçok merkez bankası para birimi üzerinden yönetime sahip olmak istiyor. Zaten dijital olan bir paranın neden daha fazla kontrolü gerekir diye düşündüğünüzde, blok zincir sayesinde devlet her adımı daha kolay takip…

monopayments

MonoPayments

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store