Seküler Americano

Laikliği koruyup kollamak gerçekten zor işmiş.

25 Temmuz 2016

Aydınlık günümüz, Kadir Abi Seyahat güven ve ayrıcalığıyla bedava yaptığımız yolculukla başladı. Kolayca “Taksim 1 Mayıs ve Laikliği Koruma Meydanı”na ulaştık. Öncelikle güneşten gevreyen laik imanlarımızı tazeleyerek, zinde kuvvetler haline gelmemiz gerekiyordu. Vazife bilinciyle polis barikatlarını aşıp, Starbucks’a ulaşarak Venti Iced Americano’larımızı almak için tam 20 dakika ter döktük. Sonrasında soğuk kahvelerimiz eşliğinde Kılıçdar Bey’i dinledik.

Sonsuza kadar süreceği hissi yaratan, akademi dersi tadındaki konuşmasını kahve olmadan dinlemek mümkün değildi zira. “Demokrasi nedir, kaça ayrılır?” ve “Laikliğin tanımını özgürlükçü demokrasi çerçevesinde yapınız” minvalindeki konuşması yaklaşık 4 saat sürdü (sanırım). Her an “laikler ayakta uyuyor” moduna geçebilirdik. Tehlikenin farkında mısınız Kemal Bey? Onbinlerce heyecanlı laik insanı ve sevgili eşinizi bayıltmayı başardınız.

Bu arada tanıdığım 138 laikten 136’sı Taksim’e gelmedi. Laikliğin ev rahatlığında Facebook’tan beğenip, durum güncelleyerek korunup kollanabileceğini sanıyorlar galiba. Tayyip Bey kardeşim, gönül rahatlığıyla şeriat da, İslam devleti de ilan edebilirsin. Yeter ki bizim arkadaşların kıçının altına rahat bir yastık, ellerine de bir Dry Martini ver, Allah yar ve yardımcın olsun. Şaka şaka, gelmeyenlere rağmen çok kalabalıktık yahu. Sakın deneme vallahi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.