Nazi artıklarının Charlottesville’deki meşaleli yürüyüşünden (Samuel Corum/Getty Images)

We The People

Türkiye’de Erdoğan’a, Amerika’da Trump’a destek veren dinozorlar son nefeslerini veriyor. ‘iPhone jenerasyonu’ geliyor!

15 Ağustos 2017

2009’da dünya adına gerçekten umutlanmıştık. İki dönem başkanlığın ardından Barack Obama çoğumuz için hayalkırıklığı oldu. Ama ne bekliyorduk? ABD denen dünyanın jandarması, vahşi kapitalizmin reisi ülkeyi, birkaç yıl içinde anarko-ekolojik feminist sosyalist cumhuriyete çevirmesini mi? Obama’nın başkanlığı döneminde en azından tüm dünyadaki eşitlik, demokrasi ve insan hakları savunucuları kendilerini daha güvende hissetmiyor muydu? Küba’ya ziyareti ve barış eli uzatması nasıl unutulabilir? Sadece Obamacare ve LGBTQ+ politikaları bile devrimsel nitelikte sayılabilir.

Bugün, ağzından tek doğru laf çıkmayan Donald Trump isimli gerizekalı bir palyaçonun dünyayı ne hale getirmeye çalıştığını görüyoruz. Charlottesville’deki Nazi artıklarını bile, ancak şiddetli tepkiler yükseldikten sonra kınayabildi. Meksika duvarı saçmalığı, Suudi diktatörleriyle kol kola kılıç dansı, Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmek, Venezuela ve Kuzey Kore’ye savaş tehditleri kafasız palyaçonun marifetlerinden sadece birkaçı. Ama tutmayacak. Charlottesville’de faşizmin karşısına dikilen Antifa’lar, BLM’ciler ve tüm ülkede çığ gibi büyüyen protestolar hepimize yeniden büyük umut verdi.

Obama’nın açtığı yoldan yürüyen ve Amerikan ilericiliğini daha da yükselterek kendine güvenini pekiştiren Bernie Sanders, gelecek adına ümit veriyor. Pek çok eyalette 30 yaş altı seçmenlerin %80’i Bernie’ye oy vermişti. Bir sonraki Amerikan seçimlerinde sol-liberal bir adayın büyük farkla kazanacağına inanıyorum. Benzer şekilde İngiltere’de herkesin “bu adam aşırı solcu, lider olamaz” dediği Jeremy Corbyn, muhafazakarları yerle bir etti ve iktidara yürüyor.

Trump, Erdoğan ve benzerleri kokuşmuş eski dünyanın son temsilcileriydi. Çeşitlilik, çoğulcu demokrasi ve özgürlük. Bu değerleri savunmayan siyasi hareketler ve politikacılar artık başarılı olamayacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde insanlığın daha güzel bir geleceğe yürüyeceğine inanıyorum. Bunun öncüsü de ABD olacak. Türkiye’de Erdoğan’a, Amerika’da Trump’a destek veren dinozorlar son nefeslerini veriyor. ‘iPhone jenerasyonu’ geliyor!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.