Afbakenen

Week 2

We starten de tweede week in Den Bosch. Om 10 uur hebben staat ons eerste begeleidingsmoment met Marcel van der Molen gepland. Marcel is onze afstudeerbegeleider van school. Hij geeft de vakken management, communicatie en ondernemen en heeft veel ervaring in het bedrijfsleven. We zijn daarom erg enthousiast dat hij onze begeleider is voor het komende half jaar.

De eerste week was een week vol indrukken en bergen informatie. Het was intens. We eindigde de eerste week met veel vragen; hoe kunnen we deze enorme opdracht in 5 maanden klaar krijgen? En hoe zorgen we voor een realistisch einddoel met planning? Week 2 starten voor ons daardoor met onzekerheid en veel vragen over hoe we verder moeten.

Marcel gaf ons veel waardevolle tips en een boost zelfvertrouwen om verder te gaan. Een aantal tips van Marcel op een rijtje:

  1. Breng je CMD kwaliteiten naar voren. Lever een nieuwe werkwijze en perspectief voor Mosa medewerkers.
  2. Deel je onderzoek in pizzastukken. Deel je project op in fasen, korte sprints, zodat je niet op het einde in tijdnood komt.
  3. Start met een intern onderzoek van de schakels binnen het bedrijf. Welke afdelingen zorgen voor de sales? Werk samen met deze afdeling.
  4. Zorg dat je meerdere onderzoekstrajecten naar elkaar hebt lopen. Je wilt bijvoorbeeld niet weken wachten op enquete respons. Plan andere activiteiten ernaast.

In de dagen erna werken Wieke en ik een gedetailleerde planning in Excell gemaakt. De planning is opgedeeld in 5 fasen en voor iedere fase hebben we met kleurvlakken een indeling gemaakt. De kleurcodering maakt het overzichtelijk. Op de afbeelding hieronder zie je een deel van de planning.

Naast onze eigen werkzaamheden voor het project stonden er dagelijks kennismakingsgesprekken gepland met marketing managers Mark, Bas, Tom en Simon. Waarin we meer te weten kwamen over de rol van Mosa op de internationale markt, welke marketingtactieken online en offline worden toegepast en hoe het nieuwe inbound marketing systeem van Mosa werkt. We leren enorm veel waardevolle insights over marketing en Mosa als bedrijf!

Volgende week duiken we in de klantgegevens van Mosa, bestuderen we artikelen over klantbeleving, klantreizen en dergelijke marketingstrategieën. Een week vol data verzamelen. Lets do this!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.