Door de ogen van de Architect

week 11

Deze week stond voor ons in het teken van het veelbelovende eye-tracking onderzoek. Na weken vooraf aan voorbereidingen, praktisch gebel, gemail, geregel en het concreet opstellen van doelstellingen van deze onderzoeksmethode, is het deze week dan zo ver om de praktijk of te wel het Usability Lab in te duiken. Hier hebben wij zo’n beetje bijna twee slaapzakken kunnen neerleggen want de dagen waren lang. Omdat de testpersonen natuurlijk zelf ook nog een agenda hebben moesten we alles zo passen en meten dat we ze allemaal achter het scherm konden krijgen. Zo begon de eerste om 9:00 uur s’ochtends, en kwam de laatste vanaf de file spits aanschuiven om 19:30. De kantine maaltijden op school waar dan ook matig.

Maar niet getreurd de testpersonen waren hartstikke enthousiast hadden ons veel te vertellen en deden goed mee met de opdrachten die we ze gaven. Het was leuk om de doelgroep van dicht bij te ontmoeten ze te spreken en hun passie voor het vak te voelen. Het zijn echte kritische mensen met overtuiging van hun eigen ideeën. Ook als het gaat om de website zijn ze meteen in voor verbetervoorstellen als een button of brochure aanvraag niet direct werd gevonden. Het analyseren van alle data wordt de volgende uitdaging. Maar hier hebben we tijdens het wachten door al een start voor gemaakt. Ook het exporteren van al het beeld, geluid en video materiaal was een hele klus. We hebben de testpersonen onderling verdeeld aan gaan hier nu allebei onze conclusies en bevindingen uit halen. Het was tijdens het onderzoek zelf ook al leuk om te zien dat er in sommige opdrachten dezelfde struikelblokken naar voren kwamen. Het is belangrijk dat we straks de heatmaps en conclusies over elkaar heen kunnen leggen en dus verbetermogelijkheden kunnen bloot leggen.

Naast het intensieve en leuke eye-tracking gedeelte zijn we ook bezig geweest met de voorbereidingen voor het tweede colloquium. Bij de kunstacademie hebben we twee grote kartonnen A0 vellen gehaald, om zo ons proces en onderzoek tot nu toe goed in beeld te kunnen brengen. Met post-its en een zwarte stift zijn we los gegaan. Wie is de klant? Waar bevind de klant zich? Waar bevind Mosa zich als het gaat om klantcontact? Waar heeft de klant behoefte aan? Wat zijn nieuwe ideeen/innovatieve toepassingen waar de architect mee geholpen of ondersteund kan worden in het ontwerpproces?

Tijdens het colloquium hebben we aan de hand van de A0 vellen ons verhaal en status kunnen laten zien. Het is best een wereld waar je als andere student niet 1, 2, 3 in bent gedoken. Maar het was leuk om te zien dat de andere studenten toch wel probeerde mee te denken in oplossingen en feedback gaven. Zo maakte Boris een terechte opmerking om de brainstormsessies en ideeen te koppelen aan een bepaalde fase in de Customer Journey. Zo kun je gerichter los gaan met ideeën bedenken voor die fase. Ook was het heel erg leuk om te zien waar andere studenten mee bezig zijn en daar weer feedback op te kunnen geven en mee te denken. Zo ben je ook even uit je eigen proces waar je al zo diep en lang in zit. Het liet ons ook weer even zien hoe breed onze opleiding is en hoe uiteenlopende opdrachten er dus zijn. Het gaf ons ook weer motivatie echt het creatieve proces meer op te pakken en straks ook met die andere studenten gewoon op die diploma uitreiking te kunnen staan met een glaasje champagne. We zijn al over de helft, de laatste loodjes wegen het zwaarst maar die champagne fles komt ook steeds dichterbij!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.