Vragen vragen vragen

Week 6

Een complex project als deze vraagt van ons dat we niet bang moeten zijn om op mensen af te stappen. We moeten de ballen hebben om vragen te stellen aan de mensen die waardevolle kennis, documenten of insights voor ons onderzoek hebben. En dit zijn er veel, heel veel. Alle werknemers binnen Mosa die in contact staan met de klant zijn onderdeel van de klantreis. Deze werknemers bepalen voor een groot deel de ervaring van de klant met het merk Mosa. Het is dus van belang dat we alle informatie over het contact bij hen los peuteren. Dit doen we aan de hand van een Employee Journey. Maar voordat we dit kunnen aanpakken moeten we eerst weten wie er allemaal een rol spelen in het contact tussen Mosa en de architect. Hiervoor hebben we maandag in een afspraak met Ilja, onze begeleider. Ilja kan ons precies vertellen welke werknemers we moeten benaderen voor de Employee Journey. De fases van de customer journey zijn ook aangepast. Ze staan nu naast de fasen in het bouwproces en naast de ‘Demand generation’ fasen. Dit zijn de fasen die Mosa hanteert om klanten binnen te halen en te behouden.

Een overzicht van fasen die een architect doorloopt in zoektocht naar een tegel (lichtblauw). In het blauw de fasen van een bouwproject. Onderdaan de organisatorische fasen binnen Mosa die in contact staan met de klant.

Het volgende onderdeel van de employee journey zijn de vragen. Wat willen we weten van de medewerkers van Mosa. Hoe gaan we de informatie verzamelen? Een co-creatie sessie orgnaniseren? Of misschien met alle medewerkers een gesprekje plannen. We kiezen voor de laatse optie. Even langswippen en 10 minuutjes van iemands tijd vragen is voor vele niet een optie vanwege drukke agenda’s.

Op woensdag staat het gesprek met de marketingmanager Dirk gepland. We geven hem een korte update van het project en hij geeft ons een aantal waardevolle research documenten mee, zoals het Bauinfo consult en de More by Mosa interviews met Duitse architecten.

De nieuwe roadshow voor het product Mosa Panel is klaar om de weg op te gaan en Wieke en ik nemen een kijkje in gloednieuwe, rijdende promotievoertuig van Mosa. De roadshow is een marketingmiddel van Mosa om klanten op te zoeken en een nieuwe tegelcollectie of product te presenteren.

De Mosa Panel roadshow is klaar voor vertrek. Het interieur van de vrachtwagen laat het gebruik van Mosa panels zijn voor de sociale woningbouw.

Het Crossborder contest komt steeds dichterbij. 24 oktober ontvangt Mosa meer dan 200 gasten voor de kick-off van de internationale ontwerpwedstrijd. Aan ons als stagaires de taak om samen met Zuiderlicht een concept te bedenken om de ruimte in te richten en de wow factor bij de gasten achter te laten. Samen met de stagaires van Zuiderlicht organiseren we twee brainstormdagen. Met als eindresultaat 3 toffe concepten: ‘het gras is groener bij Mosa’, ‘thuiskomen bij Mosa’ en ‘a shot of Mosa’.

Alle ideeën zijn geschetst en de beste 3 ideeën zijn uitgewerkt tot conceptvoorstellen.

Naast dit alles heeft Wieke deze week ook een meeting met Bas over Google Analytics gehad. Bas is Inbound manager bij Mosa en helpt ons met het verzamelen van de informatie over het online gedrag van onze doelgroep: de Duitse architect.

We sluiten de week af met Ilja. Hij helpt ons opweg met de enquêtevragen voor de Duitse architecten. We merken als snel dat het een pittige opgave is om de vragen rond te krijgen. Het blijft bij een grove opzet en we werken er volgende week aan verder!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.