ຕໍ່ Domain ເຂົ້າກັບ Firebase Hosting

ແມ່ນການໃຊ້ຊື່ເວັບໄຊຂອງເຮົາ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງ ໃຊ້ Domain ທີ່ເຮົາຊື້ມານັ້ນເອງ ຕົວຢ່າງ: haviek.com , mounoydev.comໆລໆ

ເລີ່ມຈາກເຂົ້າໄປທີ Console > Hosting ແລ້ວໄປ Connect Custom Domain

ໃສ່ຊື່ໂມເມນໂຕເອງ ໃນທີ່ນີ້ໄດ້ ຈົດຊື່ມາແມ່ນ haviek.com

ທາງ Firebase ຈະໃຫ້ເຮົາຢຶນຢັນ ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ໂມເມນດ້ວຍການເພີ່ມ TXT Record DNS

ເຂົ້າໄປເພີ່ມ TXT Record DNS ກັບ ຜູ້ບໍລິການ ໂດເມັນທີ່ເຮົາຊື່ມາ ໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນໃຊ້ກັບ godaddy
ໃຫ້ໄປເພີ່ມທີ DNS Records

ແອດ TXT Record ທີ່ສອງ ຕາມຄຳແນະນຳ

ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ TXT Record ດັ່ງລຸ່ມນີ້

ເມື່ອ ຕັ້ງຄ່າ DNS Record ແລ້ວໆ ໃຫ້ກົດ Verify ແລະ ລໍຖ້າປະມານ 24 ຊົວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ Firebase ຂໍ SSL ໃຫ້
ລື່ມບອກໄປວ່າເຮົາຈະໄດ້ HTTPS ໃຊ້ກັນຟຮີໆ ປອດໄພຫາຍຫ່ວງແນ່ນອນ

ຖ້າໄປບໍ່ດົນກໍຈະຂຶ້ນສີຂຽວ ໃຫ້ Continue Setup

ຕໍ່ໄປ ໃຫ້ ຕັ້ງຄ່າ CNAME ຊິໄປຫາ Firebase project ຂອງເຮົາ

ເຂົ້າໄປຫນ້າ DNS ແລ້ວ Point ມາຍັງ Firebase ແລ້ວ ຖ້າໃຫ້ DNS Update

ລໍຖ້າ​ ສັກ ໄລຍະໜຶ່ງ ລອງເຂົ້າເວັບເຮົາເບຶ່ງ haviek.com ວ່າວວວ Online ແລ້ວ ແຖມໄດ້ HTPPS ຂຽວໆງາມໆ ອີກ

ພຽງເຮົານີ້ ເຮົາກໍຈະມີເວັບໄຊເປັນຊື່ຂອງຕົວເອງແບບຟຮີໆ (ຖ້າໃຊ້ບໍ່ເກີນໂຕຟຮີໃດ ຫະຫະ ໄດ້ຫຼາຍຢູ່ຢ່າຄິດຫຼາຍ )

ຫມູນ້ອຍວ່າ ມັນເໝາະດີກັບຄົນທີ່ ງົບຫນ້ອຍ ໃຊ້ບໍ່ຫຼາຍເທື່ອ

ປ.ລ https://event.mounoydev.com/ ໃຊ້ Firebase Hosting ຟຮີໆນິລະ ແລ້ວ Custom Domain ເອົາ ເຂົ້າໄປຍາມໄດ້