Go to Mùa Tóc Rối
About
Mùa Tóc Rối
Yêu thương vốn dĩ là không có mùa.
Note from the editor

Yêu thương vốn dĩ là không có mùa.

Editors
Go to the profile of VoMinh
VoMinh
Mãi mãi xin được làm ngọn gió, nâng dưới cánh hoa nơi bước chân Người.