[audio] Tô Tô — Chú chó trung thành

“white dog and gray cat hugging each other on grass” by Krista Mangulsone on Unsplash

Truyện ngắn #1 trong tập truyện Mùa Tóc Rối. Đọc bởi VoMinh: