Biết sống đẹp là điều không phải dễ

Photo by Ravi Roshan on Unsplash

Con đừng suy nghĩ nhiều về chỗ đứng 
Con nên suy nghĩ về cách đứng thế nào, 
Đứng thẳng người chỗ thấp thành cao 
Đứng khom lưng trên cao thành thấp.

Biết sống đủ luôn thấy mình hạnh phúc 
Sống tham lam giàu có hóa ra nghèo, 
Con đừng làm cái bóng ăn theo 
Biết gieo cấy để vui ngày gặt hái.

Đời là biển khổ, con đừng ái ngại 
Phải vượt lên để biết làm người, 
Hạnh phúc ở đời tỉ số những buồn vui 
Phải cóp nhặt những niềm vui nhỏ nhất.

Vui thanh thản là niềm vui có thật 
Vui hư danh là trò ảo ở đời, 
Một kiếp người ngắn lắm con ơi 
Biết sống đẹp là điều không phải dễ.

— Sưu Tầm