Biết sống đẹp là điều không phải dễ

VoMinh
Aug 5, 2018 · 1 min read
Photo by Ravi Roshan on Unsplash

Mùa Tóc Rối

Yêu thương vốn dĩ là không có mùa.

VoMinh

Written by

VoMinh

Mãi mãi xin được làm ngọn gió, nâng dưới cánh hoa nơi bước chân Người.

Mùa Tóc Rối

Yêu thương vốn dĩ là không có mùa.