Tagged in

Poem

Mùa Tóc Rối
Mùa Tóc Rối
Yêu thương vốn dĩ là không có mùa.
More information
Followers
6
Elsewhere
More, on Medium