Musikken [I FOKUS]
Published in

Musikken [I FOKUS]

Guide: Udgiv musik online på tjenester som Spotify, Apple Music, Deezer og TIDAL

Hvis du er musiker, og tror det er besværligt at få din musik ud på Spotify og Apple Music, skal du slet ikke bekymre dig.

Det er nemlig utrolig let at udgive sin musik, og det koster heller ikke særligt meget. Her kommer jeg med en lille hurtig guide til, hvordan du kan udgive din musik på Spotify, Apple Music, TIDAL etc.

--

--

Musikken [I FOKUS] ønsker at fremme den danske musikbranche, og skabe et bedre fundament for de mange talentfulde danske musikere, der ønsker at skabe en karriere med musikken.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store