Palvelumuotoilijoita Verohallintoon?

Tämä artikkeli on alunperin julkaistu LinkedIn Pulsessa 30.5.2016.

Verokarhullakin on asiakkaita.

Tänään inspiroiduin (taas) OP:n esimerkillisestä organisaatiomuutoksesta, jossa vuoden aikana perustettiin iso palvelumuotoilutiimi ja otettiin palvelumuotoilu mukaan kaikkeen kehittämiseen, palveluista strategiseen suunnitteluun.

Yllä kuva OP:n pääjohtajan esityksestä Verohallinnon esimiespäivillä 19.5.2016

Verohallinnolla on yksi palvelumuotoilija minun lisäksi. Ja tasan yksi ja ainoa (tosin 11 vuotta talossa ollut) käytettävyys- ja UI-asiantuntija (hänkin konsulttina). Tarve palvelumuotoilun osaamisalueelle on valtava ja se on osittain tunnistettu viimeaikoina esimerkiksi jopa pääjohtajamme puheessa esimiespäivillä ja kasvavassa määrin, kehittämispäälliköiden sivulauseissa. Käytännön tasolla, palvelujen kehittämistyössä palvelumuotoiluosaamisen ja -osaajien olemattomuus tuntuu raa’asti päivittäin. Vielä mitään strategista tai rekrytointipäätöstä ei kuitenkaan olla tehty palvelumuotoilijoiden saamiseksi Verohallintoon. Sen sijaan Verohallinnossa on lähes jatkuvasti data-analyytikkojen paikkoja auki, ja nytkin organisaatiossa työskentelee parikymmentä data-analyytikkoa. Vielä 3 vuotta sitten tällaisia osaajia ei ollut juurikaan.

Verohallinto tarjoaa työntekijöilleen kuitenkin palvelumuotoilun paripäiväistä peruskoulutusta. Se, miten parissa päivässä verotuksen substanssiasiantuntijasta taikka 20v työuran tehneestä virkamiehestä saadaan loihdittua palvelumuotoilija on hieman hataralla pohjalla. Tosin tutustumalla palvelumuotoiluun saadaan toivottavasti levitettyä sanaa sen osaamisen (ja ammattitaidon) tärkeydestä ja tarpeellisuudesta, myös Verottajan työssä.

Verohallinto on myös vastikään tehnyt yhteistyösopimuksen Reaktorin kanssa palvelumuotoilukonsulttien käytöstä. Yhteistyö on mielestäni lähtenyt loistavasti käyntiin ja näin olemme paikanneet akuuttia osaamisen tarvetta parissa olennaisen tärkeässä projektissa. Konsultit eivät kuitenkaan pidemmän päälle ratkaise palvelumuotoiluosaamisen tarvetta organisaatiossa. Tarvitsemme talon sisään aitoja, ammattitaitoisia palvelumuotoilijoita. Vain siten voimme perustavanlaatuisesti muuttaa organisaatiotamme, työkulttuuria, ja tuoda asiakas ja käyttäjä toimintamme keskiöön ja palvelujen kehittämisen jokaiseen vaiheeseen aktiiviseksi ja yhdenvertaiseksi kumppaniksi.

Toisaalta, ajatus laittaa asiakkaiden tarpeet etusijalle vaikuttaa pelottavalta viranomaiselle, joka näkee olemassaolon päätavoitteekseen verojen keräämisen (ja siten yhteiskunnan toiminnan tukemisen). Miksi on pelottavaa myöntää, että kyllä se asiakas/kansalainen/yrityksen edustaja/käyttäjä on silti se, jonka tarpeille toiminta todellisuudessa muodostuu, tai pitäisi muodostua. Tällä hetkellä palvelumuotoilu on ainoa osaamisalue ja ammattitaito, joka todella tarjoaa rakennuspalikoita ja työvälineitä asiakkaan ja viranomaisen väliseen empatiaan.

Tuleeko Verohallinnosta koskaan palvelumuotoiluun nojaavaa organisaatiota, kun saamme edelleen innovaatiopalkintoja 10 vuotta vanhoista sähköisistä palveluista, tai kun suomalaisten veromyönteisyys on maailman huippuluokkaa ja verovaje niin pieni? OP otti palvelumuotoilun tosissaan kun halusi uudistua ja löytää lähemmäs asiakkaita.

Kirjoittaja on Aalto yliopiston Muotoilun laitoksen maisteriopiskelija, joka kirjoittaa gradua asiakasosallistamisesta Verohallinnolle. Kirjoituksen hetkellä takana on myös noin vuosi projekteja ja työsuhdetta Verohallinnon eri yksiköissä.