3D myšlenkové mapy

Většina lidí si tvorbu myšlenkové mapy představuje tak, že se něco kreslí na papír či na počítač. Skutečnost může být mnohem bohatší a může zahrnovat také arteficiální mapy, které kombinují psaní a kreslení na papír s objekty reálného světa.

Myšlenkové mapy pracují s poznatkem, že spojení obrazu a slov je velice efektivní pro rozvoj kreativního myšlení. Zajímavou možností je, pokusit se pracovat nejen s dvojrozměrnými strukturami, které celé kreslíme, ale zapojit do myšlenkové mapy také objekty z reálného světa, což se často hodí — je to názornější, umožňuje to jinak pracovat s asociacemi a představivostí a při týmové práci jde o metodu většinou zábavnější než společné běžné myšlenkové mapy.

Ideální je, pokud máme pro tvorbu k dispozici stůl, na který se dá kreslit. Pokud ne, lze jej obalit balicím papírem nebo psát na flipchart. Doprostřed napíšeme téma, které nás zajímá, nebo položíme objekt, kterému se chceme věnovat a postupujeme úplně stejně jako při tvorbě myšlenkové mapy. Jen místo některých pojmů můžeme používat různé artefakty — fotky konkrétních lidí, klíče, knihy, výstřižky, hrnek nebo třeba části výrobku, se kterým pracujme.

Je praktické, pokud je jen nedáváme na papír, ale pokud je lze nějak připevnit. Užít se dají různá lepítka (nejpraktičtější jsou lepící hmoty, které relativně dobře drží a současně se dají z objektů i papíru dobře oddělat, aniž by ho poškodily), případně objekt alespoň obkreslíme a popisek dáme pod něj, pro případ případného přesunu nebo poškození. Kombinace běžné mapy a dalších objektů je zajímavým kreativním stimulem. Tím, že máme přemýšlet o konkrétním objektu, a ne jen o jeho 2D representaci v podobě drobné malůvky, snižujeme zátěž naší představivosti a otevíráme prostor pro jiné asociace, než je pro klasické mapy obvyklé.

Trojrozměrné myšlenkové mapy, které takto vzniknout jsou ideální pro týmovou spolupráci. V takovém případě je dobré si kolem stolu nechat místo, aby jej bylo možné obcházet a pozorovat skutečně ze všech stran. Tvorba je většinou zábavná, hravá a nápady i struktura mapy jsou většinou zcela jiné, než u těch klasických.

Jen na okraj uvádíme drobnou poznámku — některé aplikace, jako je iMindMap umožňují vytvářet počítačové 3D mapy, ale ty se hodí většinou tehdy, když by byla mapa zakreslená do roviny příliš složitá a nepřehledná. Nejde většinou o klasické 3D representace, byť také ty je možné modelovat například Blenderem nebo jiným 3D modelovacím nástrojem.

Zdroj obrázku.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Michal Černý’s story.