iMindMap HD: nástroj pro tvorbu myšlenkových map od Tonyho Buzana

Pokud hledáte zajímavý nástroj pro tvorbu myšlenkových map pro iPad nebo Android, je iMindMap HD rozhodně zajímavým řešením.

Aplikace iMindMap existuje v placené a bezplatné variantě a i verze pro Android a pro iOS se mírně odlišují. V této recenzi se zaměříme na bezplatnou variantu pro iOS. Placená se od té zdarma dostupné liší v přítomnosti reklamy nebo ve větším množství dostupných šablon, možnosti exportu, možnosti vkládání vlastní obrázků, podpoře sdílení mezi více uživateli a některých pokročilých funkcí. Přesto se domnívám, že bezplatná varianta bude většině uživatelů, kteří potřebují tvořit myšlenkové mapy pouze na tabletu bohatě dostačovat.

Pokud chcete, aby aplikace synchronizovala mapy vytvořené na více zařízeních, je nutné provést registraci, která je bezplatná. Tu doporučuji také v případě, že máte pouze jedno zařízení, neboť v opačném případě budete muset při každém spuštění provádět registraci.

Bezplatná varianta nabízí možnost registrace, která poskytuje přístup k uložišti a základní synchronizaci dat. Mapy vypadají velice podobně jako v případě iMindMap pro desktop, takže respektují základní aspekty tvorby myšlenkové mapy dle metodiky Tonyho Buzana. Lze vtvořit dva základní druhy uzlů — buď takové, které jsou ohraničené boxem nebo ty, které se píší přímo na linku. S uzly je možné různě manipulovat, přidávat k nim kliparty nebo k nim kreslit přímo na tabletu obrázky.

Přítomné je tlačítko zpět a vpřed, takže případné chybné úpravy lze snadno vracet. Výsledek vypadá organicky, díky čemuž mapa skutečně podporuje kreativní myšlení. Lze tvořit mapy jak jednoduché, tak také poměrně složité a větvící se. Mezi uzly, které spolu mají určitou spojitost pak lze zakreslovat šipky.

Práce je poměrně jednoduchá, intuitivní a názorná, takže s ní nebudou mít problémy ani začínající uživatelé. Užitečnou funkcí je podpora poznámek a odkazů, které lze ke každému uzlu připojit. K depozici je také vkládání hlasových poznámek. Tyto funkce člověk ocení především tehdy, když užívá připravený mód pro presentace. Ten je velice užitečný. Člověk si může připravit myšlenkovou mapu v tabletu a pak pomocí Apple TV nebo propojovacího kabelu vše jednoduše promítnout posluchačům. Pokud používáte rádi myšlenkové mapy pro práci v hodinách nebo při přednášejí, jde o jednu z nejužitečnějších funkcí, které si lze představit.

I v bezplatné verzi jde o aplikaci, kterou je možné jednoduše použít pro každodenní práci i pro presentace.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.