Myšlenkové mapy na vyprávění příběhu

Schopnost vyprávět dobré příběhy patří do nezbytné výbavy každého rodiče, historika, ale také třeba učitele nebo obchodního cestujícího. Myšlenkové mapy mohou pomoci s tím, aby vaše příběhy měli vše potřebné.

V současné době můžeme sledovat určitý návrat společnosti k příběhům. Racionální argumenty i „tvrdé“ znalosti jsou nesporně potřeba, avšak příběh je nástrojem, který umožní sdělení zásadním způsobem aktualizovat, zasáhnout druhého na úrovni nejen rozumu, ale také emocí. Jde o silný nástroj také v učení — příběhy se pamatují lépe, než cokoli dalšího a o kontextu často vypovídají lépe a obsáhleji než suchá fakta.

Lze se tak shodnout na tom, že příběh je klíčem k dnešnímu presentačnímu nebo argumentačnímu úspěchu. Jak ale na dobrý příběh? Čeho lze při jeho výstavbě použít? Mimo klasické poučky, tedy jak má vypadat úvod, vyvrcholení a závěr zde existuje spousta drobností, které příběh mohou posunout dál. Jistě se není možné obejít bez obsahu s dobrou zápletkou, avšak na detailech nakonec záleží.

První skupina se týká smyslových prožitků. Napište si myšlenkovou mapu, která bude popisovat klíčový bod vašeho příběhu — postavu, místo, situaci. Zkuste přemýšlet nad vůněmi, barvami, emocemi. Zmínění detailů je důležité, každý příběh jich jistě snese jiné množství, ale obecně přidávají na atraktivitě i důvěryhodnosti.

Důležité je, aby člověk na nic podstatného nezapomněl. Zkuste si vytvořit mapu příběhu a pracovat se všemi fakty, emocemi i vjemy. Pokud vše uvidíme před sebou, můžeme dobře odkazovat na souvislosti a máme jistotu, že se ve vyprávění neztratíme, nedopustíme se protimluvu nebo něčeho takového. Mapa dává jistotu a díky své přehlednosti je lepší než souvislý text, ve kterém často musíme dlouho lovit a něco hledat.

V neposlední řadě může mapa sloužit pro společné vyprávění příběhu. Zkuste jej kreslit, příběh spolu s posluchačem a nebojte se pracovat s jeho fantasií. Možná se posune nebo promění od toho, který jste měli nachystaný, ale pokud udržíte jeho pravdivost, máte šanci být mnohem přesvědčivější a lépe oslovit. Vždyť většinu toho, co děláme, si zapamatujeme. Pozvat druhého s myšlenkovou mapou do příběhu tak může být vzrušující a inspirující současně.

Zdroj obrázku.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Michal Černý’s story.