yEd Graph Editor: co dělat, když jsou mapy příliš velké

Myšlenkové mapy jsou dobrým nástrojem nejen na podporu kreativity, ale také na udržování informací o určitém problému nebo pomocníkem při jeho řešení. Co ale dělat, když má vaše mapa 500, 1000 nebo i více uzlů? Odpovědí může být yEd Graph Editor.

yEd Graph Editor je bezplatným nástrojem, který je napsaný v Java, takže jej lze zpustit bez potíží na téměř libovolném počítači. Další příjemnou vlastností je, že není nutné jej nijak instalovat, takže jej lze bez potíží používat také v práci nebo na cestách. Aplikace primárně neslouží pro tvorbu myšlenkových map, ale libovolných schémat či diagramů — od UML, přes organizační struktury, stromy, topologii sítí nebo flowcharty a rodokmeny. Možností je samozřejmě více, vždy si stačí vybrat, co konkrétně člověk potřebuje vytvářet.

Práce s aplikací je poměrně intuitivní, i když na rychlé kreativní mapování se příliš nehodí. Jeho hlavní přednost spočívá v podpoře velkých komplexních struktur, které umí podle zadaných parametrů libovolně organisovat. Lze si tak nadefinovat tvar mapy, zda se mají rozplést cykly, jak daleko body mají být od sebe, podle čeho je sdružovat nebo obarvovat, atp.

Díky tomu dostává člověk unikátní technický nástroj na podporu kreativity. I když stojí před obtížným problémem, tak se během několika málo vteřin podívat na to, jak vypadá struktura ze zcela jiného úhlu pohledu či s jinak zadanými parametry. To umožňuje mnohem komplexnější a lepší pohled na problematiku především tam, kde jsou myšlenkové mapy skutečně mimořádně rozsáhlé. V jedné struktuře si tak lze udržovat informace o celém informačním systému nebo třeba fungování města.

Podpora obrázků, poznámek nebo odkazů je u těchto nástrojů naprostou samozřejmostí a ani yEd Graph Editor není výjimkou. Bohaté jsou jak možnosti importu dat (většina grafových formátů, XML či MS Excel), tak exportu (obrázkové formáty, HTML, Flash či SVG). Pokud potřebujete pracovat s komplexními myšlenkovými mapami, nebo alespoň s takovými mapami, které jsou skutečně rozsáhlé, tento nástroj jistě stojí za vyzkoušení.

Osobně jej mám rád právě pro jeho schopnosti mapu či schéma přeskládat zcela originálním způsobem, podle zadaných parametrů, takže se úhel pohledu mění skutečně velice snadno a rychle. Na obrázku v článku je pak ukázka toho, jak vypadá mapa s 500 uzly.

Like what you read? Give Michal Černý a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.