Zajímavé funkce FreePlane: automatizace v myšlenkovém mapování

FreePlane je bezplatný nástroj na tvorbu myšlenkových map a jejich další zpracování. V tomto článku si představíme některé ne zcela běžné funkce, které může uživatel ocenit — podmíněné formátování, vyhledávání, práce se styly a řada dalších věcí

FreePlane je forkem (tedy odvozeninou) mnohem známějšího FreeMind. Je také bezplatný, z větší části lokalizovaný do češtiny a nabitý funkcemi, které ocení jak začátečník, tak také pokročilý uživatel. Tony Buzan říká (a shoduje se s většinou pouček), že při tvorbě myšlenkové mapy by se všechny informace a vztahy měly natolik ozřejmit, že nebude nutné s nimi dále nějak aktivně pracovat. Jestliže jsou ale myšlenkové mapy příliš velké, nebo z nich po určité době potřebujeme získat nějaké informace, velice se hodí mít k dispozici nástroje, pro jejich automatizované zpracování.

To umožňuje tento nástroj dvěma základními cestami. První je vytvoření si vlastního skriptu nebo celého rozšíření, které bude dělat to, co člověk aktuálně potřebuje. Něco filtrovat, vytahovat, vyhledávat, přestavovat. Nebo je možné sáhnout po některých vestavěných funkcích, kterých FreePlane rozhodně nemá málo.

Filtrování a vyhledávání

První užitečnou funkcí je filtrování a vyhledávání, což jsou dvě funkce, které spolu úzce souvisí. Fungují v podstatě stejně, jen s tím rozdílem, že filtr ponechá jen zobrazené jen takové uzly, které vyhovují dané podmínce (či podmínkám) a vyhledávání umožňuje jejich procházení v kontextu všech dalších informací.

Je možné si nastavit řadu kritérií — předně v čem se hledá — v ikonkách, uzlech, popiscích, odkazech, prioritách, připojených skriptech atp. Jednoduše tak lze například vyfiltrovat taková data, která mají nejvyšší prioritu nebo třeba odkazují na potřebnou složku v Dropboxu. Druhou oblastí je pak práce s výrazy — není nutné hledat jen text, aplikace si poradí také s výrazy, jako je větší či menší nebo regulárním výrazem. Myšlenkové mapy se díky těmto funkcím stávají ideálním nástrojem na práci s osobními databázemi informací v tom nejširším slova smyslu.

Podmíněné formátování

Na to navazuje funkce, kterou by zřejmě většina z nás čekala spíše u textového procesoru. FreeMind neslouží jen k tvorbě myšlenkových map v užším chápání, ale obecně pro tvorbu jakýchkoli strukturovaných nebo provázaných dat. Z tohoto důvodů se hodí funkce podmíněného formátování. Člověk se může soustředit pouze na obsah a systém umí sám podle zadaných parametrů rozhodnout co má jakým způsobem vypadat. Se samozřejmým možným zásahem uživatele. Tento systém si lze nastavit buď velice obecně (třeba velikostí písma u třetí úrovně mapy), ale také velice konkrétně. Záleží na každém uživateli, jakým způsobem bude chtít tuto funkci využívat, ale možnosti jsou mimořádně bohaté.

S tím souvisí také další užitečná možnost — FreePlane umožňuje nadefinovat si vlastní styly, které pak při tvorbě používáte. Není tak třeba zdlouhavě zaklikávat různé volby nebo si pamatovat nastavení. Styly pro myšlenkové mapy jsou přinejmenším stejně důležité jako ty ve Wordu.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Michal Černý’s story.