هزینه های زندگی در ازمیر

İzmir Estate My Ofis
Sep 13 · 4 min read

شاید شما هم جزو آن دسته از کسانی باشید که به مهاجرت به ترکیه به خصوص شهر ازمیر فکر می کنید و یکی از دغدغه های مهم شما هزینه های زندگی در این شهر زیبا و دوشتداشتنی است

نکته مهم اینه که سبک زندگی آدمها با هم فرق داره و همین مسئله باعث میشه تا با توجه به لایف استایل هر فرد هزینه های زندگی اون شخص با شخص دیگه هر جای دنیا متفاوت باشه

اما ما اینجا سعی کردیم تا مهمترین فاکتور ها رو براتون توضیح بدیم هزینه هایی مثل رفت و آمد ، خوراک و غیره


حمل و نقل

هزینه حمل و نقل با وسیله نقلی شخصی در ترکیه گرونتره چون سوخت گرونتره ، اما هزینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی بسیار به صرفه و البته راحت هست به خصوص در شهر ازمیر

شما با یک کارت مترو می تونید از اتوبوس ، مترو ، قطار شهری (که اینجا بهش میگن ایزبان) تراموا و کشتی های شهری استفاده کنید

نکته مهم در مورد شهر ازمیر دسترسی بسیار آسان به حمل و نقل عمومی هست در هر نقطه از شهر که هستید و البته راحتی استفاده از اون .

قانون 90 دقیقه : قانون خیلی دوستداشتنیه ، شما یک بار که از کارت مترو خود استفاده کنید تا یک ساعت و نیم بعد از هر وسیله نقلیه عمومی دیگه ای رایگان میتونید استفاده کنید


هزینه پوشاک

هزینه پوشاک در ترکیه بسیار ارزونتره از ایرانه و در بسیاری موارد با کیفیت بهتر ، چون ترکیه یکی از بهترین تولیدکنندگان پوشاکه ، برای مثال شما میتونید یک عدد شلوار با کیفیت خوب که در کارگاه های ترکیه تولید شده رو با قیمت 50 لیر تهیه کنید و اگر این شلوار مارک باشه بین 150 تا 200 لیر

همچنین اجناسی مثل پارچه ، رومیز ، حوله ، کیف و کفش هم اگر تولید خود ترکیه باشه از ایران ارزونتره


هزینه خوراک

در مورد هزینه خوراک در ازمیر چند مورد رو برای مثال براتون عنوان میکنیم

هر کیلو گوشت گوساله حدود 50 لیر

هر کیلو گوشت گوسفند حدود 55 لیر

مرغ کیلویی 17لیر

ماهی کیلویی 15 تا 50 لیر البته با توجه به نوع ماهی ممکنه که بیشتر باشه

پیاز و سیب زمینی تقریبا هر کیلو 2 لیر

میوه های تابستانی تقریبا کیلویی 5 لیرتخم مرغ هر عدد 6/0 لیر


هزینه های تحصیل

مدارس دولتی در ترکیه کاملا رایگان هستند ، البته شاید در مواردی مبالغی خیلی جزئی دریافت بشه

اما مدارس خصوصی با توجه به مقطع تحصیلی و نوع مدرسه هزینه ها متفاوته و بین 13 هزار لیر تا 50 هزار لیر متغیره

مدارس بین المللی هم هستند که هزینه ها به یورو و یا دلار هست

هزینه تحصیل در دانشگاه های دولتی برای شهروندان ترک رایگانه و دانشجویان خارجی باید مبلغی رو پرداخت کنن اما مبلغ خیلی پایینی هست ، مثلا برای رشته های غیر پزشکی سالیانه 2000 لیر .

اما دانشگاه های خصوصی با توجه به رشته و مقطع تحصیلی و نوع دانشگاه متفاوته و سالیانه حدود 20تا 100 هزار لیر میتونه باشه


هزینه های بهداشت و درمان

هزینه های پزشکی و درمانی در صورت داشتن بیمه تقریبا مشابه ایران هست اما هزینه های دارو بیشتر و البته کیفیت بهتر رو داره

ویزیت پزشک عمومی در صورت داشتن کارت اقامت رایگان هست اما برای پزشک متخصص باید هزینه پرداخت کنید

myofisblog

İzmir Estate My Ofis

Written by

myofisblog

All things about real estate and investment in İzmir/Turkey

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade