Carthago delenda est

Ненависть ненадійний союзник.

Ненависть приходить зі страхом і згасає з часом.

Нам було страшно в 2014. Ми щиро ненавиділи тоді. Читали новини з фронту, оплакували загиблих і обіцяли собі запам’ятати кожне ім’я. Обіцяли собі помститись за кожну краплю пролитої крові і ніколи не пробачити.

Але ми втомились. Втомились найгірші з нас. Втомились не від жалюгідних умов фронтового життя та постійної небезпеки, а від надокучливих новин зі сходу.

Наш ворог раптом «переїхав» з Кремля на Банкову, а акцент нашої стурбованості перекочував з фронту на платіжки за комунальні послуги. Вже, виявляється, не війна, а корупція — головна загроза для України.

Ненависть пройшла. Її більше не показують по телевізору. Її скасував Окружний адміністративний суд міста Києва. Але поки ми воюємо з епохою бідності і кохаємось в антикорупційних розслідуваннях, ворог зі сходу йде по наші життя. Його Окружний адміністративний суд міста Києва скасувати забув.

Ненависть — ненадійний союзник. Відкиньте його. Поставте на його місце залізне переконання: Карфаген має бути зруйновано. Москва має горіти. Або вони, або ми.

Той, хто це заперечує: від переконаного ватника до патріотичного хіпстера-антикорупціонера — загроза вашому життю.

Карфаген має бути зруйновано. Запам’ятайте це. Повотрюйте це щодня. Не дайте про це забути нікому.

«За набої в стінах Софії,
За криваву скруту Крут, –
Хай московське серце Росії
Половецькі пси роздеруть»

Віталій Нелепов, «Наступна республіка»


Обговорити з авторами та читачами у Республіканському чаті

Підписуйтеся на Telegram-канал та Facebook-сторінку «Наступної республіки»

Наступна республіка

Клуб українських республіканців з 2013 року. Націоналізм, капіталізм, республіка, християнство. Ставте питання авторам та обговорюйте з іншими читачами у Республіканському чаті: https://t.me/republicanchat

Команда Наступної республіки

Written by

Олег Вишняков, Віталій Нелепов, Іван Дубченко та інші. Наша сторінка: https://medium.com/nastupna

Наступна республіка

Клуб українських республіканців з 2013 року. Націоналізм, капіталізм, республіка, християнство. Ставте питання авторам та обговорюйте з іншими читачами у Республіканському чаті: https://t.me/republicanchat

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade