Alibaba’nın 11.11 Raporu

Hüseyin Mert
Nov 15 · 3 min read

Bekarlar günü olarak başlayıp, Dünya Alışveriş Festivaline dönen ritüelde bu sene de rekorlar kırıldı. Teknik olarak neler olduğu hakkında bizler için güzel bir görselleştirme yaptılar. Ben de bunu yorumlayacağım.

Ana sistemlerin %100'ü cloud üzerinde bulunuyormuş.

Bütün e-ticaret sitelerine cesaret verecek bir başarı bu. Bütün sistemlerin bulut üzerinde olması “bare metal performansı” takıntısından kurtarmış olacaktır. Bu başarının bence en önemli sebebi 200 mühendisle yaptıkları load testleri ile her şeyi öngörebilir hale gelmeleri.

2 milyon container

Bütün sistemin sadece sanallaştırma olarak bulut üzerinde olmasından ziyade 2 milyon konteynırın olması daha heyecan verici. Sigma’dan Kubernetes’e geçtiklerini anlatmışlardı.

En tepe sayılar.

Saniyede: 544 sipariş, işlem hızı 2.551 milyar kayıt, 157.5 milyon mesaj. Toplam 986PB toplu veri işlemesi. Toplanan verinin büyüklüğü korkunç. Apache RocketMQ kullanan sistemin 157.5 milyon mesajı nasıl yönettiği hakkında kaynak bulamadım.

14 milyar kişiselleştirilmiş tavsiye üretilmiş.

En yüksek ulaşılan online kullanıcı sayısı 3.580.000, bence burada t anındaki kullanıcı kastedilmiş. Burada bizim e-ticaret sitelerine aslında bir ipucu veriyorlar. Canlı yayınlarla alışveriş yapan sayısı arttırılmış, bizimkiler neden yapmadılar acaba? #çöktü

Akıllı sesli asistan Cainiao da kullanılmış. 200 milyon IoT cihazının üzerinde çalıştığı söylenmişti, senenin başında duyrulan BMW’lerde de kullanılan bu sistemin alışveriş deneyimi nasıl değiştirdiğini göreceğiz.

Stripe’ın ulaştığı kadar çok ülkeye ulaşan AliPay 27 para biriminde alışveriş yapmayı sağlıyor.

AliPay ile ülkemizde Türk Lirası ile kartlarımızdan ödeme yapabiliyoruz. Vergi dairelerimiz ve gümrüğümüz de aynı hızda vergisini alabiliyorlar, Çin ile benzer teknolojileri kullanıyorlar diye düşünüyorum.

Yeni güvenlik yaklaşımı, milyar kullanıcının eğittiği yapay zeka ve blok zinciri.

38.8 milyar kullanıcı davranışına karşı yapay zeka tarafından korunuyormuş sistem. Bu kadar büyük müşteri kitlesinin eğittiği böyle bir sistemin en büyük kaynağı milyarlarca kullanıcıya sahip olması. Blok zinciri ise görsellerdeki telif hakkı kontrolünde kullanılıyormuş. Ortalama 1 saniyede kayıt gerçekleşiyormuş.

çoklu katmanlı risk önleyici kütüphane grafiği

Bütün ölçeklenebilir sistemlerin olduğu yerde ölçeklenemeyen kanayan yara kargo kısmına geldik.

4 Milyar paket %20 iyileştirmeyle yönetilmiş. Bu işi yapabilmelerinin tek olabiliritesi robotize edilmesidir.

Türkiye’deki etkinlikte binde biri kadar paket olsa şöyle olurdu gibi geliyor. Bizde de bu teknoloji ileri sivri zeka ile yapılmakta.

Yapay zeka sayesinde süpermarketlerdeki hırsızlığı %50 düşürmüşler. Bizde fiziksel mağaza olmadığı için anlamsız oluyor ancak görüntü işlemede distopyaya dönen Çin için çok süpriz değil.

chatbot’lar ilk destek personelleri işinden edecek.

Günlük 590.000 müşteri destek personel gücünde çalışan chatbotlar sınırlar ötesi destek vermiş. Alibabacloud üzerinden bu hizmeti Çince ve İngilizce’de veriyor.

Çinli ve Milli veri merkezleri müşterilerinin olduğu her ülkede bulunuyor.

Vizyon olarak bütün “Dünya’ya ticari olarak ulaşılabilirlik” ülke yöneticilerinin benimsemesi gereken en önemli ticari konu. Ürettiğinizi satabilmeniz, bunu sınırlar ötesinde yapabilmeniz çok önemli. Yerli ve milli kavramının altı ancak ürününüzü satabildiğiniz zaman doluyor. Çin, İpek Yolu üzerinde yürüttüğü tren projesiyle dünyada mal satamadığı yer bırakmadı. Ülkemizin içinden geçen bu tren bizim hangi ürünümüzü Çin’e satılması için götürecek? Çin’e kim mal satabiliyor?

Alibaba, bir alışveriş sitesinden teknoloji devi ve dünyanın mağazası üreten gerçek bir başarı hikayesidir. Darısı bizlere. Biz Dünya’nın neyi olacağız acaba?

NAYN.CO

seni aldatmayan ve süründürmeyen; seninle konuşan haber kaynağındır

Hüseyin Mert

Written by

I want a beautiful life.

NAYN.CO

NAYN.CO

seni aldatmayan ve süründürmeyen; seninle konuşan haber kaynağındır

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade