“girişimci”

Girişimcinin Mutluluk Kaynağı

Hüseyin Mert
Dec 11, 2018 · 2 min read

Girişimci olarak mutluluk kaynağınızı seçtiniz mi? Ben kararsızım.

Üretmek

Mükemmel bir ürüne ulaşmayı hedefleyip yıllarca çalışmayı hayal ettiğim projeler var. Açık kaynak kütüphane veya ürün geliştirmek de aynı düzlemde. Hiç bitmeyen projeniz oluyor. Sürekli geliştiriyorsunuz. Ürettiğiniz için saygınlığınız artacak. Ne güzel bilgileniyorum çok şey öğreniyorum diyorsunuz. Ürününe aşık olan ve sürekli ürününe özellikler ekleyen mükemmeliyetçi insanlar da bu üretmekten zevk alanlar.

Tanınmak

Kendinizi veya ürününüzü duyurmak, herkesin bilmesini hedeflemek de bir yaklaşım olabilir. Tanınan birisi olmak bir çok kapı açacaktır. Bir şey yaptığınızda etrafınızdaki binlerce kişiye anında duyurabilir hale geliyorsunuz. Sosyal medyadaki takipçi sayınız bunu ifade ediyor sanırım. Linkedin’te +30.000 bağlantınızın olması gibi. Herkesin ismen bildiği bir kişinin yeni bir şey yaptığında acaba ne kadar kişi dönüyor. Eğer dönüyorsa bu büyük bir güç.

Büyük Ekip

Yönettiğiniz ekip ve organizasyon büyüdükçe daha çok şey yapabilirsiniz yeteneğinize göre. Yöneticilik vasfınız varsa bu sizin için daha büyük hedefler demektir. “100 kişilik ekip yönetme” deneyiminden haz duyursanız bu da sizin için mutluluk kaynağıdır. Onlarca kişiyle yakın çalışıp hepsinden bir şeyler öğrenip 100 insanın tecrübesini, düşüncesini hatta hayallerini kendi benliğinizde Superman olabilirsiniz. Ben halen optimizasyona inanıyorum. 3–5–7–11 kişilik ekip ile başarılmayacak proje yok.

Kurumsallaşmak

Girişimcinin hep tişört kot pantolon ile tipine indirgenmiş bir beklenti var. Organizasyonların süreçlerinin, kurallarının ve hedeflerinin olması onları seviye atlatacağı aşikar. Ekibinizin içinde bir kültürün oluşması, yazılı olmayan kurallarının olması; yükselme, işten ayrılış, işe başlama, proje onayı ve bütçe yönetimin olması her işletme (girişim) için faydalı. Siz kurumsallaşınca mutlu olanlardan olabilirsiniz.

Değerleme

Girişiminiz hakkında bir değerleme çalışması yaptıysanız kendinizden emin, yaptırmadıysanız da kendi görüşünüze göre “Şu kadar değerlememiz var” diyerek sanal olarak servet sahibi olursunuz. 1 milyon dolar değerleme için şirketinizin %0.1'ini $1000 Dolar’a satmanız yeterli. Kasanıza giren paranın $1k olduğunu ancak bilen bilir.

Para

Bugün şirket hesabına ne kadar para yattı? Ne kadar kâr ettiniz? Ne kadar borcunuz var? Ne kadar para harcayacak veya ödeyeceksiniz? Para kazanmadan ne kadar hayatta kalırsınız?


Ekosistemdeki girişimler tanınmaktan mutlular. Her etkinlikte, her ortamda, her kuluçka merkezindeler. Networking’in en uç noktasını bulmuş olmalılar. Her yarışmada varlar. Haddime değil öğüt vermek. Bir bildikleri vardır mutlaka. Bu kadar odak dağıtmanın, bu kadar kişiyle görüşmenin asıl çekirdek işten uzaklaştırdığını düşünüyorum.

Belki de çekirdek işiniz “girişimcilik”

¯\_(ツ)_/¯

NAYN.CO

seni aldatmayan ve süründürmeyen; seninle konuşan haber kaynağındır

Hüseyin Mert

Written by

I want a beautiful life.

NAYN.CO

NAYN.CO

seni aldatmayan ve süründürmeyen; seninle konuşan haber kaynağındır

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade