nazka mapps
Published in

nazka mapps

Work-life balance, ownership en maatschappelijke impact: zo werken we bij Nazka

Nazka Mapps is altijd op zoek naar nieuwe mensen. Het is dus altijd een goed moment om onze cultuur wat beter uit te leggen, want we werken anders dan andere bedrijven. “Mensen moeten zich goed voelen wanneer ze bij ons komen werken”, stelt onze mede-oprichter Han Tambuyzer. “En daarom zetten we erg veel in op onze cultuur, en op een nieuwe manier van werken.”

Onze cultuur vertrekt zo van drie kernelementen:

  • een goede work-life balance,

Ten eerste zet Nazka erg sterk in op work-life balance. We bieden bijvoorbeeld een hybride systeem van thuiswerk aan. Maandag en vrijdag mogen werknemers van thuis uit werken, terwijl dinsdag, woensdag en donderdag kantoordagen zijn. Zo zorgen we ervoor dat het team elkaar voldoende ziet, maar tegelijk zijn er een aantal dagen waarop mensen ongestoord kunnen doorwerken. We combineren dus het beste van beide werelden. Daarnaast mogen werknemers hun agenda zelf deels indelen, iedereen werkt gewoon hun 40 uur per week, maar hoeveel dat per dag is kan iedereen tot in zekere mate zelf bepalen.

Ten tweede zet Nazka, als klein bedrijf, sterk in op ownership van projecten. Onze manier van werken is eerder horizontaal dan hiërarchisch. Daarbij heeft iedereen zijn eigen specialiteit en verantwoordelijkheid (front-end, back-end, design, testing, product owner, DevOps, management) . We geloven in de kracht van verantwoordelijkheden krijgen en nemen. Nieuwe projecten worden steeds opgedeeld in verschillende taken en componenten, waarna de verschillende teamleden in onderling overleg kunnen beslissen welke taken ze opnemen. Voor sommige projecten ben je bijvoorbeeld “lead developer” en in andere wordt eerder een ondersteunende rol opgenomen. Dit zorgt voor kruisbestuiving en afwisseling over de projecten en specialiteiten heen.

Ten slotte focussen we erg hard op onze missie, we spitsen ons namelijk toe op maatschappelijke impact. Wanneer we bijvoorbeeld een projectaanvraag binnenkrijgen, dan kijken we of dat onderwerp een meerwaarde biedt voor deze en toekomstige generaties. Als dat niet zo is, dan zijn we terughoudender om het aan te nemen. Daarom werken we vandaag vooral rond thema’s zoals mobiliteit, energie, gezondheid en klimaat. “Als je bij ons terecht komt zal je niet puur bezig zijn met web-ontwikkeling”, stelt Han. “Je zal uitgedaagd worden om verder te gaan dan enkel het programmeren van code. We verwachten dat je mee nadenkt over hoe de applicatie een meerwaarde kan zijn voor de klant en de maatschappij. Verder verwachten we ook dat je verantwoordelijkheid wilt opnemen en leiding of coaching durft te geven .”

Iets wat de mensen achter Nazka bevestigen. “Je werkt altijd aan maatschappelijke thema’s”, vertelt Kristof Vandenbroucke, een full-stack webdeveloper die sinds september 2019 bij Nazka werkt. “Je bouwt nooit zomaar een website, er zit altijd iets achter.” Kristof koos voor Nazka na een stage. “Ik werkte tijdens die stage bijvoorbeeld aan een luchtkwaliteitskaart van Mechelen, mijn thuisstad”, vertelt hij. “Aan zo’n thema’s werken schept geweldig veel voldoening.”

Kreeg je zin om bij Nazka maatschappelijke impact te creëren? Hier vind je onze vacatures die momenteel openstaan. Daarnaast staan we ook steeds open voor stages om enkele maanden mee te draaien.

Originally published at https://nazka.be on November 4, 2019.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store