Even lekker helemaal niks

Weekend. Die momenten dat niemand iets van je verwacht. Dat je helemaal van jezelf bent. Heerlijk. Tijd om te ontspannen. Toch?

Die spaarzame momenten dat anderen niets van jou verwachten, zijn juist de momenten om te voldoen aan de verwachtingen die je van jezelf hebt. Het zijn de momenten die jouw persoonlijkheid kleur geven, waaruit blijkt wie jij bent. Dit zijn de momenten die er toe doen, omdat jij ze vormgeeft, en niemand anders.


Wat is het dat je doet wanneer je het zelf voor het zeggen hebt? Wat zegt dat over wie jij bent?

Like what you read? Give Steven van den Tol a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.