अयोध्याप्रसाद प्रधानया पालि वाङ्मय सङ्ग्रह

नेसं ११३५ बछलाथ्व ७÷ई॰ २०१५ अप्रिल २५ शनिवार न्हिनय् नेपालय् तःभुखाय् ब्वल । उकिं गुलिखे देगः दुन । यक्वसिया छेँ दुन, चर्के जुल व छुं छुं क्षति जुल । उकिं पुतलीसतक, यँया अयोध्याप्रसाद प्रधान (नेसं १०२४–१११८÷ई॰ १९०४–८८)जुया छेँयात नं क्षति यात । वय्कःया चीधीम्ह काय् दीपंकर प्रधानं (ज॰ई॰ १९७२) उगु छेँ मर्मत यानाः बालं बियाः थः मेथाय् च्वं वन । थज्यागु अवस्थाय् अयोध्याप्रसाद प्रधानजुया जीवंकाःछि मुनातःगु सफू छु याय्गु धैगु खँ जुल । परिवारय् उकिया उपयोग याइपिं मदु । अबले भिक्षु सुदर्शन लुमन्ति पुचःया ग्वसालय् वय्कःया जीवनी च्वय्त ज्वलं मुनाच्वंगु ई जूगुलिं प्रकाश प्रधानाङ्ग (ज॰ई॰ १९३८)जुं उगु सङ्ग्रह कुलेश्वरय् थःथाय् तय्हय्त धयादिल । भाजु दीपंकरं भुखाय् ब्वःगु निलात्या लिपा छन्हु जुलाइ ४ स ट्याक्सी तयाः भ्वं बाकसय् स्वथनाः तःधंगु निगू बोरा सफू होमियो हाउस, कुलेश्वर तय्हल, अले धाल — का, थ्व छु याय्माः या, थःत माःगु ति, म्वाःसा भ्वं न्याःवइपिंत बिया छ्व ।

प्रकाश तताःथाय् सफू थ्यंसेंलि जि काशीनाथ तमोट व जीवनी च्वमि ईश्वरीमैयाँ श्रेष्ठयात सफू स्वः वा धकाः फोन ताकिता वयाच्वन । निवाः लिपा छन्हु लाकाः जुलाइ १९ खुन्हु जिपिं कुलेश्वर वना । सफू ल्यया — प्रकाश ततां थःत ज्याख्ययले दुगु ६÷७ सफू तयादिल । ईश्वरीं नेपालभाषा व नेपालीया ८गू सफू ल्यल, जिं इतिहास, कोश, संस्कृति विषयक थःत ख्यले दुगु २०गूति सफू हया । मेगु जिमित ज्याख्यले मदु धकाः थिथि भाषा, लिपि, विषयया करीब ८०गूति सफू ब्यागलं तैबिया ।

छेँय् वयाः म्वाःगु धकाः ध्याकुनय् तयाथकागु सफू गय् म्वाली धकाः मती वल । अयोध्याप्रसादजुं ब्वंगु व छ्यःगु सफू गय् म्वाली ? छम्ह विद्वान्या ज्ञानं जाःगु सफू गय् किलों लनाः मीगु ? थःथम्हंतुं वाःचाय्काः प्रकाश ततायात फोन याना — आसे, आम्कन म्वाः धकाः ब्यागलं तयागु सफू सुंयात बियाछ्वय्मते नि । व जिथाय् तय्हैदिसं, तता, काय्पिं उमेश, राजेश सहित थःगु गाडी तयाः जिथाय् शान्तिनगर न्हू वानेश्वरय् तय्हैदिल । जिं सफू स्वया — यूरोपीयन भाषाया छुं सफू दु । वानेश्वरय् थेरवाद बौद्धधर्मया स्नातकोत्तर ब्वंकेज्या जू । अय्सा अन पालि वाङ्मय ब्यूसा उपयोगी जुइ धकाः थ्यंमथ्यं स्वला दुबले टक्सार शाक्य समाज, भोजपुरया पासापिंके धलः दय्केत गुहालि फ्वना । उकिया दुजः भाजुपिं कृष्णमान शाक्य व पद्मराज शाक्य निम्ह वयाः डिसेम्बर १९ स सफूया विवरण कार्ड दय्काबिल । थौं अयोध्याप्रसादजुया अमूल्य पालि सफू थासय् बी खनाः मन याउँसे च्वन ।

अयोध्याप्रसादजुया तःगु व्यक्तित्वमध्ये वय्कःया बौद्ध व्यक्तित्व दक्वसिबय् तःधं । वय्कलं हठयोग व लययोगया अभ्यास व अनुभव यानालि आपालं अध्ययन, मनन, चिन्तन यानाः बुद्धया शिक्षा आत्मसात यानाः ४०दँ (नेसं १०५४–९४)य् बुद्धया ध्यान पद्धति ९त्जभ द्यगममजबुक क्थकतझ या ःभमष्तबतष्यल० आविष्कार यानादिल । उकियात वय्कलं झिंनिदँ (नेसं १०९४–११०६) बिकाः च्वज्या पूवंकादिल । च्यागू चरणय् व्याख्या यानातःगु उगु सफूयात भारतया नां जाःगु प्रकाशक स्टर्लिङ पब्लिशर्स, दिल्लीं (ई॰ १९८६) प्यंगू ग्रन्थ रुपय् पिकयाब्यूगु दु । पालि साहित्यय् बनारस विश्वविद्यालयं बी॰ए॰ अनर्स व नालन्दा पालि संस्थानं एम॰ए॰ (सुवर्णपदकधारी) जुयाः थःगु विषयगत ज्ञानं प्रबुद्ध जुयालि जक वय्कलं बुद्धया ध्यान पद्धति लुइकुगु खः । वय्कःया विशिष्ट बौद्ध तथा पालि ज्ञानयात ग्रन्थरुपय् लिपिबद्ध याय्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल तथा एशियाली अध्ययन संस्थानं लेखन–वृत्ति ब्यूगु खः ।

विश्वशान्ति विहारयात बीगु पालि वाङ्मय ला अयोध्याप्रसादजुया बुद्धया ध्यान पद्धति सफूया आधार ग्रन्थ खनि । उकिया च्यागू चरण–

१॰ प्यंगू आधारभूत लयावस्था (समाधि)

२॰ प्यंगू रुपहीन लयावस्था

३॰ अतिसामान्य शक्ति

४॰ इद्धि (प्रत्यक्ष) विकास

५॰ अतिसामान्य इन्द्रियया विकास व अभिव्यञ्जना

६॰ अतिसामान्य मनं–मन ज्ञान व थःगु न्ह्यव जीवनया अतिसामान्य लुमन्ति

७॰ मानव नियतिया अतिसामान्य ज्ञान

८॰ पराजैविक ध्यान व उकिया संभाव्यता खः थुपिं चरण चरणय् पालि वाङ्मयया सूची विवरण, उद्धरण, व्याख्या, विश्लेषण बियातःगु दु खनि । अहो ! थ्व ला अयोध्याप्रसादजुया आविष्कार थुइकेत मदय्कं मगाःगु ज्वलं जुयाच्वन । लुमं लुमं ग्यासिं वल — थपाय्सकं महत्वपूर्ण ज्ञानया भण्डारयात किलों लनाः बी लाःसा ! आः सन्तोष जुल — अथे मजुल, आः विहारं उकियात बांलाक छ्यःसा अझ मन लुधनी ।

(भिक्षु सुदर्शन लुमन्ति पुचःपाखें पिदंगु न्यागू सफूया पितबीज्या, नेसं ११३६ चौलागा ९ आइतवार÷ई॰ २०१६ मे १ स होटेल यलो प्यागोदाय्, जमलय् जूबले भाजु काशीनाथ तमोटं न्ह्यथंगु परिचय न्वचु लेख, नापं विश्वशान्ति विहार, वानेश्वरयात लःल्हाइगु सफूया धलः ।)

(थुपिं ग्रन्थ ४ जून २०१६ शनिवारस अयोध्याप्रसाद प्रधानया काय् दीपंकर, म्ह्याय् मीरा, म्ह्याय्चा प्रकाश प्रधानांग, उमेशभगत प्रधानांग व काशीनाथ तमोट विश्वशान्ति महाविहार, वानेश्वरय् वनाः भिक्षु ञानपुण्णिक महास्थविरयात लःल्हाःगु जुल ।)

अयोध्याप्रसाद प्रधानया ग्रन्थसङ्ग्रह विश्वशान्ति महाविहारयात द्वहलपा

१. पालि भाषा

१. अभिधम्मपिटक — धातुकथा पुग्ग्ल पञ्ञति पालि, ई॰ १९६०

२. — यमक पालि (प्रथम भाग), ई॰ १९६१

३. — (तृतीय भाग), ई॰ १९६१

४. — विभङ्ग पालि, ई॰ १९६०

५. — कथा वत्थृु पालि, ई॰ १९६१

६. — पठ्ठान पालि (प्रथम भाग), ई॰ १९६१

७. (द्वितीय भाग), ई॰ १९६१

८. (तृतीय भाग), ई॰ १९६१

९. (चतुर्थ भाग), ई॰ १९६१

१०. (पञ्चम भाग), ई १९६१

११. (षष्ठ भाग), ई॰ १९६१

१२. थेर गाथा अठ्ठकथा (परमत्थदीपनी, प्रथम भाग), ई॰ १९७६

१३. जातकठ्ठ कथा (प्रथम भाग), ई॰ १९५१

१४. विनयपिटक — महावग्ग पालि, ई॰ १९५६

१५. — चुल्लवग्ग पालि, ई॰ १९५६

१६. — पाचित्रिम पालि, ई॰ १९५८

१७. — परिवार पालि, ई १९५८

१८. समन्तपासदिकानाम विनयठ्ठकथा (प्रथम भाग), ई १९६४

१९. सुत्तपिटक — मज्झिभ निकाय पालि, ई॰ १९५८

२०. — दीघ निकाय पालि (२॰ महावग्ग), ई॰ १९५८

२१. (३॰ पाथिकवग्ग), ई॰ १९५९

२२. (४॰ सलायतन वग्ग), ई १९५९

२३. — संयुक्त निकाय पालि (१), ई॰ १९५९

२४. — संयुक्त निकाय पालि (२), ई १९५९

२५. — खुद्दक निकाय, अपादान २, ई॰ १९५९

२६. , जातक पालि, ई १९५९

२७. , चुल्ल निद्धेस पालि, ई॰ १९५९

२८. , पटिसभिदामग्ग पालि, ई॰ १९६०

२९. — अङ्गुत्तर निकाय पालि (४–५ निपात), ई॰ १९६०

३०. (६–७–८ निपात), ई॰ १९६०

३१. (९–१०–११ निपात), ई॰ १९६०

२. हिन्दी भाषा ग्रन्थ

३२. सुत्तपिटक का मज्झिभ निकाय (बुद्ध वचनामृत १), ई॰ १९३३

३३. सुत्तपिटक का दीघ निकाय (१॰ सिलक्खन्धवग्ग), ई १९३६

३४. ३॰ पथिकवग्ग (दीघ निकाय ३÷१–३÷११), ई॰ १९३६

३५. उपरि पण्णासिक (३–तृतीय–पञ्चाशक १०१–१४२) ं ं ं, (ई–×)

३. बङ्गाली लिपि ग्रन्थ

३६. अङ्गुत्तर निकाय (भाग १), ई॰ १९३६

३७. उदान, ई॰ १९७० ?

३८. विनयपिटक महावग्गो, ई॰ १९३५

३९. सुत्तपिटक–दीघनिकायो, सिलक्खन्ध, ई॰ १९३५

४०. सुत्तपिटक–संजुक्तनिकायो, सगथवग्गो, ई॰ १९३६

४१. पाराजिकम्, ई॰ १९३७

४२. थेर गाथा (पृ॰ ५६४), (ई॰×)

४. बर्मिज लिपि ग्रन्थ

४३. बर्मिज लिपि ग्रन्थ (१)

४४. बर्मिज लिपि ग्रन्थ (२) (हस्ताक्षर क् क्बmष् द्द।ट।टद्द)

५. थाइ लिपि ग्रन्थ

४५ थाइ लिपि ग्रन्थ (अयोध्याप्रसादजुया हस्ताक्षरं च्वयातःगु –”अयोध्याप्रसाद प्रधान १९५५”÷”राघववत्थु”÷”अस्सजिपुनब्वसुक”÷”छन्नत्थंरवत्थु”÷”वसिगोतमिवथु”)

६. सिंहल लिपि ग्रन्थ

४६ विशुद्ध–मग्ग, ई॰ १९२०

अयोध्याप्रसाद प्रधानं (नेसं १०२४–१११८) सङ्ग्रह यानातःगु च्वय् न्ह्यथना ग्रन्थय् स्वीगू (३०) पालि सफू नालन्दा देवनागरी पालि ग्रन्थमाला अन्तर्गत खास यानाः भिक्षु जगदीश काश्यप (ई॰ १९०८–७६)या प्रधान सम्पादकत्वय् विहार राजकीय पालि प्रकाशन मण्डलपाखें ई॰ १९५८–६१ दुने पिकाःगु खः ।

हिन्दी सुत्तपिटकया मज्झिभनिकाय, दीघनिकाय व मेगु धाःसा त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन (ई॰ १८९३–१९६३) व भिक्षु जगदीश काश्यपपाखें भाय् हीकुगु ई॰ १९३३–३६ स महाबोधी सभा, सारनाथं पिकाःगु खः ।

बङ्गाली लिपिया पालि वाङ्मय (अङ्गुत्तर निकाय, महावग्गो, दीघनिकाय, संजुक्तनिकाय, उदान, पाराजिका, थेरगाथा) धाःसा बुद्धिष्ट मिशन प्रेस रंगुनं पिकाःगु खः । बर्मिज, थाइ व सिंहल (श्रीलंका) लिपि ग्रन्थय् छु खँ दु, मस्यू ।

ग्रन्थसूची

अभिधम्मपिटके धातुकथा पुग्ग्लपञत्ति पालि

पधानसंसोधको–भिक्खु जगदीसकस्सपो

विहार राजकीयेन पालिपकासनमण्डलेन–पकासिता

नालन्दा देवनागरी–पालि–ग्रन्थमालय

बु॰२५०४, बि॰ २०१७, ई॰ १९६०

×।×+११२+२३ पृ॰

अभिधम्मपिटके यमकपालि (पठमो भागो)

पधानसंसोधको–भिक्खु जगदीसकस्सपो

विहारराजकीयेन पालिपकासन मण्डलेन पकासिता

नालन्दा–देवनागरी–पाली–गन्थमालय

बु॰ २५०५, वि॰ २०१८, ई॰सं॰ १९६१

×।×+४००+८ पृ॰

अभिधम्मपिटके पठ्ठान पालि (दुतियो भागो)

पधानसंसोधको–भिक्खु जगदीसकस्सपो

विहारराजकीयेन पालिपकासन मण्डलेन पकासिता

नालन्दा–देवनागरी–पाली–गन्थमालय

बु॰ २५०५, वि॰ २०१८, ई॰सं॰ १९६१

।ख+५१७+९ पृ॰

अभिधम्मपिटके यमकपालि (ततियो भागो)

पधानसंसोधको–भिक्खु जगदीसकस्सपो

विहारराजकीयेन पालिपकासन मण्डलेन पकासिता

नालन्दा–देवनागरी–पाली–गन्थमालय

बु॰ २५०५, वि॰ २०१८, ई॰सं॰ १९६१

।ख+५३१+८ पृ॰

अभिधम्मपिटक कथावत्थुपालि

पधानसंपादक–भिक्षु जगदीस कस्सप

पालि प्रकाशन बोर्ड

विहार सरकार

नालन्दा देवनागरी पालि ग्रन्थमाला

बु॰ २५०५÷ई॰ १९६१÷वि॰ २०१८

अभिधम्मपिटक–विभङ्गपालि

पधानसंपादक–भिक्षु जगदीश कस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि प्रकाशन मण्डल

नालन्दा देवनागरी पालि ग्रन्थमाला

बु॰ २५०४÷ई॰ १९६०÷वि॰ २०१७, ५२१+२७ पृ॰

अभिधम्मपिटके, पठ्ठानपालि (पठमो भागो)

पधान संसोधको–भिक्खु जगदीसकस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकासन मण्डल

नालन्दा–देवनागरी पालि ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५०५÷ई॰ १९६१÷वि॰सं॰ २०१८

४३६+११ पृष्ठ

अभिधम्मपिटके–पठ्ठानपालि (ततियो भागो)

पधान संपादक–जगदीसकस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकाशन मण्डल

नालन्दा–देवनागरी पालि ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५०५÷ई॰ १९६१÷वि॰सं॰ २०१८

अभिधम्मपिटक–पठ्ठानपालि (चतुत्थो भागो)

पधान संपादक–जगदीस कस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकाशन मण्डल

नालन्दा–देवनागरी पालि ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५०५÷ई॰ १९६१÷वि॰सं॰ २०१८

४५८+११ पृ॰

अभिधम्मपिटक–पठ्ठानपालि (पञ्चमो भागो)

पधान संपादक–जगदीस कस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकाशन मण्डल

नालन्दा–देवनागरी पालि ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५०५÷ई॰ १९६१÷वि॰सं॰ २०१८, ५२०+३५ पृ॰

अभिधम्मपिटक–पठ्ठानपालि (छठ्ठो भागो)

पधान संपादक–भिक्षु जगदीस कस्सप

पालि प्रकाशन बोर्ड, बिहार सरकार

नालन्दा–देवनागरी पालि ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५०५÷ई॰ १९६१÷वि॰सं॰ २०१८, ४४४+६४ पृ॰

थेरगाथा अठ्ठकथा (परमत्थदीपनी) पठमो भागो

प्र॰ संपादक — डा॰ नाथमल टाटिया

संपादक — डा॰ अंगराज चौधरी

नव नालन्दा महाबिहार ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५२०÷ई॰ १९७६÷वि॰ २०३३, ६०४ पृ॰

भदन्तचरियेन बुद्धघोसमहाथेरप्पणीता परमत्थजोतिकनाम

जातकठ्ठ कथा (पठमो भागो)

कोसिनारकेन तिपिटकाचरियेन

भिक्खुना धम्मरकिखतेन संसोधिनाभिसङ्कता च

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी–पालि ग्रन्थमाला(गन्थाड्को १)

आसाल्हो वीर नि॰सं॰ २४७७, बु॰सं॰ २४९५, ई॰सं॰ १९५१, ३८३ पृ॰

विनयपिटके पाचित्रियपालि, भिक्खुविभङ्गे दुतियो भागो

भिक्खुनी विभङ्गो च–पधानसंसोधको भिक्खु जगदीसकस्स्पो

विहारराजकीयेन पालिपकासन मण्डलेन पकासिता

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५०२, वि॰सं॰ २०१५, ई॰सं॰ १९५८

×।×, +४९०+२४ पृ॰

विनयपिटके–परिवारपालि

पधानसंसोधको–भिक्खु जगदीसकस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकासन मण्डल

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५०२÷ई॰सं॰ १९५८÷वि॰२०१५, ३९७+१३ पृ॰

विनयपिटक महावग्गपालि

पधान संपादक–भिक्षु जगदीश कस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकाशन मण्डल

नालन्दा–देवनागरी–पालि–पकाशन मण्डल

बु॰सं॰ २५००÷ई॰ १९५६÷वि॰ २०१३, ३९०+२६ पृ॰

विनयपिटके चुल्लवग्गपालि

पधानसंसोधको–भिक्खु जगदीसकस्सपो

विहारराजकीय पालिपकासन मण्डलेन

नालन्दा–देवनागरी–पालि–गन्थमालय

बु॰ २५००, वि॰ २०१३, ई॰ १९५६

×××।।।+४३१ पृ॰

समन्तपासदिका नाम विनयठ्ठकथा (पठमो भागो)

पधानसंसोधको–प्रो॰एस॰मुखर्जी, एम॰ए॰पीएच॰डी॰

संसधको–बीरबल शर्मा, एम॰ए॰आचार्य

नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा, पटना

नव नालन्दा–महाविहा–ग्रन्थमाला विहार रज्जाणाय पकासिका

ब॰ २५०८, वि॰ २०२०, ई॰ १९६४ हख+३८७+५९ पृ॰

सुत्तपिटक–खुद्धकनिकाय अपदान २॰ बुद्धवंश चरिया पिटक पालि

पधान संपादक–भिक्षु जगदीश कस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकाशन मण्डल

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰ २५०३÷इ॰ १९५९÷वि॰ २०१६, ४२०+६४ पृ॰

सुत्तपिटके खुद्धकनिकाये जातक पालि (पठमो भागो)

पधान संपादक–भिक्षु जगदीशकस्सपो

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकाशन मण्डलेन प्रकाशित

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰ २५०३÷इ॰ १९५९÷वि॰ २०१६, हष्ष्+४०२+६३ पृ॰

सुत्तपिटके खुद्धकनिकाये

पटिसम्भिदामग्गपालि

पधान संपादक–भिक्षु जगदीशकस्सपो

विहार राजकीयेन पालिपकाशन मण्डलेन–पकासिता

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰ २५०४, वि॰ २०१६, ई॰सं॰ १९६१ हष्ख+५११+८३

सुत्तपिटके खुद्धकनिकाये

चुल्लनिद्धेस पालि

पधान संपादक–भिक्षु जगदीशकस्सपो

विहार राजकीयेन पालिपकाशन मण्डलेन–पकासिता

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰ २५०३, वि॰ २०१६, ई॰सं॰ १९५९ हष्+३२४+१५ पृ॰

सुतपिटक–संयुक्तनिकाय पालि

पधान संपादक–भिक्षु जगदीश कस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकाशन मण्डले

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰ २५०३÷ ई॰सं॰ १९५७÷वि॰ २०१६, २४१+२० पृ॰

सुतपिटके–संयुक्तनिकाय पालि

पधान संपादक–भिक्षु जगदीश कस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकाशन मण्डल

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰ २५०३÷ ई॰सं॰ १९५९÷वि॰ २०१६, ४०७+१५ पृ॰

सुत्तपिटके मज्झिभ निकाय पालि

(३, उपरिपण्णासकं)

पधानसंसोधको भिक्खु जगदीसकस्सपो

बिहार ः बिहारराजकीय पालिपकासनमण्डल

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५०२÷इ॰ १९५८÷वि॰२०१५, ४०६+२५ पृ॰

सुत्तपिटके–अङ्गुत्तर निकाय पालि

(चतुक्क पञ्चक निपाता)

पधान संपादक — भिक्खु जगदीश कस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकासन मण्डल

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५०४÷इ॰ १९६०÷वि॰२०१७, ५१६+३० पृ॰

सुत्तपिटके–अङ्गुत्तर निकाय पालि

(छक्क–सतक–अठ्ठक निपाता)

पधान संपादक — भिक्खु जगदीश कस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकासन मण्डल

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५०४÷इ॰ १९६०÷वि॰२०१७, ४३०+२५ पृ॰

सुत्तपिटके–अङ्गुत्तर निकाय पालि

(नवक–दसक–एकादसकनिपाता)

पधान संसोधको

भिक्खु जगदीशकस्सपो

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकासन मण्डल

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५०४÷इ॰ १९६०÷वि॰२०१७, ४००+१९ पृ॰

सुत्तपिटके–दीघ निकाय पालि

(२॰ महावग्गो)

पधान संपादक–भिक्षु जगदीश कस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकाशन मण्डल

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५०२÷इ॰१९५८÷वि॰२०१५, २६५+१९ पृ॰

सुत्तपिटके–दीघ निकाय पालि

(३॰ पाथिकवग्गो)

पधान संपादक–भिक्षु जगदीश कस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकाशन मण्डल

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५०२÷इ॰१९५९÷वि॰२०१५, २४१+१९ पृ॰

सुत्तपिटके–दीघ निकाय पालि

(४॰ सलायतनवग्गो)

पधान संपादक–भिक्षु जगदीश कस्सप

बिहार ः बिहार राजकीय पालि पकाशन मण्डल

नालन्दा–देवनागरी–पालि–ग्रन्थमाला

बु॰सं॰ २५०३÷इ॰१९५९÷वि॰२०१६, ३४५+१५ पृ॰

सुत्त–पिटकका–मज्झिभ–निकाय (हिन्दी)

(बुद्ध–वचनामृत–१)

अनुवादक — त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन

प्रकाशन — महाबोधि सभा सारनाथ(बनारस

बुद्धाब्द–२४७७, ई॰ १९३३

महाबोधि–ग्रंथमाला–२ पुष्प

ष+२०१ पृ॰

सुत्तपिटकका दीघ–निकाय (हिन्दी)

(१॰ सीलक्खन्ध–वग्ग)

अनुवादक — भिक्षु राहुल सांकृत्यायन

भिक्षु जगदीश काश्यप(एम॰ए॰)

प्रकाशक — महाबोधि सभा सारनाथ(बनारस)

बुद्धाब्द–२४७९, ई॰ १९३६ पृ॰ ९+च+९२

३–पाथिक–वग्ग (दीघ निकाय–३।१–३।११) (हिन्दी)

३१५–३१६

(अनुवादक–भिक्षु राहुल संकृत्यायन

भिक्षु जगदीश काश्यप (एम॰ए॰)

प्रकाशक– महाबोधि सभा सारनाथ (वनारस)

महाबोधि–ग्रन्थमाला–४ पुष्प)

वुद्धाब्द–२४७९, ई॰ १९३६

उपरि–पण्णासक (हिन्दी)

(३–तृतीय–पंचाशक १०१–१५२)

१०१–देवदह–सुत्रन्त(३।५।१०)

४२७+६०९,

उपमा–६११+ नाम अनुक्रमणी–६२६+

शब्द–अनुक्रमणी–६६६

अङ्गुत्तर निकाय (बंगाली लिपि)

Part -1

Edited by Reu. Dhammatilaka Thero

Principal Bengal Buddhist Monastery

Akyav(Burma)

Revised by Bhikkhu Dhammapiya & Bhikkhu Anomaldassi

Published by TEPITAKA PRAKASAKA SANGHA

BE-2479, CE-1936 ३३६ पृष्ठ

उदानं UDANA

बंगाली लिपि The Solemn Inspirations

२९१ पृ॰ इष्टाब्द १९७० ? बुद्धाब्द

Tripitaka Granthamala-2 -वंगाली लिपि_

Vinayapitake-Mahavaggo

Edited by — Subodhi Ratna Thero

Revised by — Vinayachariya

Bhadanta Pannaloka Mahathero,

Bikkhu Dhammapiya

Bhikkhu Anomadassi

Published by — The Buddhist Mission

Printed at The Buddhist Mission Press, Rangoon

BE. 2479/C.E.-1935 %##±$ k[=

TEPITAKA-GANTHAMLA-9 -वंगाली लिपि_

SUTTAPITAKE, Silakkhandha Vaggo

Edited by — Bikkhu Anomadassi

Published by — TEPITAKE PRAKASAKA SANGHA

Printed at — The Buddhist Mission Press, Rangoon

BE-2479 CE 1935 २६१+६ पृष्ठ

Tepitaka-Ganthmala-11 -वंगाली लिपि_

Samjuttanikaya Sagathavaggo

Edited by — Pannaloka Thero

Published by — Bengal Buddhist of Bawdwin

Printed by — The Buddhist Mission Press Rangoon

B.E. 2480 C.E. 1936 २७०+८ पृ॰

Tripitaka Granthamala-12 -वंगाली लिपि_

PARAJIKAM

Edited by — Rev. Silalankar Thero

Published by- Tripitak Prakasaka Sangha

Printed at — The Buddhist Mission Press Rangoon

B.E. 2480 C.E. 1937

थेर गाथा -वंगाली लिपि_

Printed at The Buddhist Mission Press

158. Upper Phayre Steet.

Kandawglay, Rangoon. ५६४ पृ॰

VISUDDHI-MAGGA सिंहल लिपि

Edited by

Pamunuwe Buddhadatta Thera

Vice-Principal

Sirisaddhammodaya, Privena, Panadure

Published by the Trustees

DR.CHARLES ALWIS HEWAVITARNE,

SIRINATHA KUMARADASA MOONASINGHE ESQ.

The Tripitak Publication Press

COLOMBO (CEYLON)

B.E. 2464 C.E/ 1920 Xiv+536+ Indes 544

Vol. VIII

SIMON HEWSVITARNE BEQUEST BHADANTCARIYA BUDDHA GHOSA THERA’s