Netlife
Published in

Netlife

4000 testpersoner tar ikke feil

4000 testpersoner har vært innom oss i Netlife Research for å teste på alt fra papirskisser, via mobiltelefoner til web og automater. I høst stilte vi oss noen spørsmål:

  • Hva har vi lært av alle brukertestene våre?.
  • Går det an å trekke noen universelle konklusjoner basert på dette?.

Overordnede problemer

Brukerne er mindre interessert enn det du tror

Mange har oppfatningen av at eget nettsted er tilsvarende universets navle, at de fleste har fått med seg det som ble postet for 2 uker siden. Slik er det ikke. Folk har definerte behov og mål når de kommer til nettstedet ditt, og mange kommer til å være der for første gang på lang tid eller i det hele tatt.

Brukerne kan mindre enn du tror

Det er fort gjort å projisere egen kunnskap og kompetanse på brukerne, ved at man antar at de har større forståelse enn de egentlig har. Da får man problemer med at det brukes for komplekse faguttrykk, menyer som speiler organisasjonen, og tekster som er komplett uforståelige.

Nettsider styres ofte etter magefølelsen, og ikke etter forretningsmål

Svært mange nettsteder styres etter internpolitikk og fikse ideer, i steden for harde fakta. Dette resulterer i uprioriterte nettsteder som brukerne ikke finner det de kom for. Vi har jobbet mye analyser av brukerbehovene for Posten, slik at inngangene på toppen representerer brukerbehovene vi vet er de viktigste.
[caption id=”attachment_12210" align=”alignnone” width=”620" caption=”Hovednavigasjonen på Posten.no speiler de oppgavene vi vet kundene er på jakt etter.”]

Toppoppgaver på posten

[/caption]

Politikken ødelegger

Internpolitikken dreper de gode nettløsningene. Mange gode webkonsepter dør på grunn av at folk er mer interessert i fremme sitt egne interne fokus enn å tenke på hvordan dette oppfattes der ute på nettet. Du har f.eks. markedsavdelingen og informasjonsavdelingen som ryker i tottene på hverandre på grunn av krangel om hvor mange piksler de får på forsiden, uten at kundens scenario og behov løses.

Dette er del 1 av en serie bloggposter om hva vi har lært i alle våre brukertester. Materialet har også vært brukt i kurset “Vi vet hva som funker”. Hvis du har lyst til å ta kurset selv — send en e-post til sesilie@netliferesearch.com for å melde interesse.

--

--

Vi løser digitale hverdagsproblemer! / We make stuff that works.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Netlife

Netlife

1.2K Followers

Digitalbyrå i Oslo og Bergen. Vi lager lager digitale tjenester folk har glede og nytte av.