Bedre konsulenter — mer fornøyde kunder

Hvordan du får mest ut av designprosjektet ditt og konsulenttiden vår.

Flere av oss i Netlife Research var på kurs denne måneden for å lære mer om hvordan vi får bedre gjennomslag og oppnår tillit i prosjekter. Det skal gjøre oss til bedre konsulenter! På kurset så vi også flere interessante aspekter for kundene våre, som vi ønsker å dele med dere. Sammen kan vi få mer ut av prosjektene og tiden vi har til rådighet. Webprosjekter, store som små, blir best når vi jobber tett sammen og snakker åpent om bekymring og begeistring.

Gi oss tilbakemelding

Vi vet ikke alltid hva dere tenker eller føler. Derfor elsker vi å høre fra dere når dere tenker på noe, har betenkeligheter, er usikre, ikke tror på retningen eller noe annet. Vi skal da være klare for å ta i mot den tilbakemeldingen på en god måte. Du skal føle deg trygg nok til å kunne si det du mener til oss.

Gi oss komplimenter

Neida. Joda. Ved å si når du liker noe eller synes noe har vært bra, lærer vi raskere hvordan vi best kan jobbe sammen. Et prosjekt blir ofte til på ulike måter, basert på samarbeidet mellom menneskene i prosjektet. Vi må finne ut hvordan vi fungerer sammen og hvordan vi liker å jobbe sammen. Da trenger vi å høre hva du liker og ikke liker.

Takker pent for komplimentene

Kritikk? Nei, tilbakemelding!

Mange tenker at negative tilbakemeldinger er kritikk. Det vet vi at det ikke er. Det er mange hensyn som skal tas i prosjektet. Vi skal jobbe for at brukerne deres blir fornøyde med resultatet, men det skal ikke gå på bekostning av dere. Vi skal ta imot positive tilbakemeldinger, så vel som negative, så bare gi det til oss!

Gode hjelpere

Alle har vi interne hensyn som må tas og rammer å forholde oss til. Ofte kan disse rammene spille inn når vi jobber med digitale prosjekter. Vi har forståelse for det. Kanskje kan vi også hjelpe til? Si ifra til oss når det er interne saker som gjør det vanskelig å komme fremover i prosjektet. Vi har god erfaring fra mangeårig arbeid med forskjellige kunder. Se på oss som de gode hjelperne dine!

Ha øynene på målet

I alle prosjekter kan man fort spore av og jobbe med sideprosjekter som oppstår på veien. Vi kan også støte på utfordringer og problemer. Da er det viktig at vi alltid sørger for at vi alle har øynene på målet. Det kan vi huske på sammen. En lur ting er å oppsummere:

  • Hva har vi gjort så langt?
  • Hvor langt har vi igjen og hva gjenstår?
  • Hva er neste steg?

Hvis vi alltid ser på hva vi forsøker å oppnå, er det lettere å unngå avsporing og konflikter underveis.

Spør hvis du blir usikker

Vi er bare en kaffe eller en telefon unna :)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Marte Gråberg’s story.