Netlife
Published in

Netlife

Bedre utbytte av Twitter med lister

Listefunksjonen i Twitter er kanskje det nyttigste verktøyet jeg bruker for å organisere jobben vi gjør i sosiale medier. Om du bruker Twitter aktivt i markedsføring eller til å følge med på temaer, interessante kontoer, gjøre research e.l., bør du vurdere å organisere dette i lister.

Hva er twitterlister?

Dette er lister du lager selv, lister over brukerkontoer du vil følge med på. Du kan lage listene inne på twitter.com. En måte å lage en liste på er følgende:

1. Klikk på en brukerkonto
2. Ved siden av follow knappen er det en nedtrekksmeny, i denne velger du add or remove from lists
3. Du får så muligheten til å legge vedkommende til i en liste du allerede har eller lage en ny
4. Når du har laget en liste kan du når som helst legge til nye folk i listen på samme måte. Du kan også legge til folk i lister fra verktøy som Tweetdeck

En liste kan være “public” eller “private.” En public liste kan andre abonnere på. Et eksempel er at vi alltid lager liste over foredragsholderne på Webdagene, disse er det mange som følger.

Du kan legge til personer i en liste uten å følge dem.

Hvordan bruke lister?

Jeg bruker lister både privat og i jobbsammenheng. Jeg følger over 3000 mennesker og har ikke mulighet til å få med meg essensen i strømmen, det er oppdateringer hele tiden. Derfor har jeg blant annet en liste med favorittfolk, de jeg mener er sentrale for at jeg skal få med meg det viktigste på Twitter, og folk jeg bare liker eller kjenner.

Med ansvar for @webdagene, @intralife og @netliferesearch, bruker jeg lister for å følge med. Netlife Research sin konto har blant annet en liste over de ansatte, denne følger jeg for å se om de ansatte i firmaet har twitret lure ting som Netlife sin konto bør RTe e.l. Webdagene sin liste over foredragsholdere bruker jeg for å se om de har delt ting som bør deles fra Webdagene sin konto også. Det gjør vi for å bygge opp kjennskap til foredragsholderne blant publikum.

I tillegg har jeg blant annet lister over konferanser på samme fagfelt som våre, disse følger jeg med på for å se hvordan de bruker Twitter, om det er tips å plukke opp o.l. Jeg har også en (private) liste over potensielle foredragsholdere. Greit å se hva de mener nå og da.

@Webdagene har også en liste over deltagerne på Webdagene 2012 (de som hadde oppgitt nick i påmeldingen). Denne listen skapte verdi for deltagerne da de på forhånd kunne se hvem som kom på konferansen, og hvem de kanskje ville slå av en prat med.

Organisere Twitter

Mange har et anstrengt forhold til Twitter fordi de ikke klarer få oversikten, det blir for mye å følge med på, for mye som ikke er interessant. Her mener jeg lister kan være et viktig virkemiddel om det er slik at du faktisk vil bruke Twitter. Gjennom listene kan du “lage” det Twitter du ønsker å følge.

En del lager også lister, men slutter å bruke listene sine fordi de aldri følger med på dem. Kanskje bruker du en applikasjon der listene ikke er så synlige eller du gidder ikke klikke deg inn på listene på twitter.com. For å benytte listene fullt ut bør du finne en løsning der du ser dem lett. Jeg bruker Tweetdeck og har listene i kolonner bortover, jeg har også søkeord jeg følger i slike kolonner og alle kontoene jeg tvitrer fra. Dermed har jeg hele oversikten på ett sted og kan veldig enkelt snakke med folk fra de ulike kontoene eller retwitre fra aktuelle kontoer.

Markedsføring i sosiale medier må organiseres godt om du vil ha best mulig utbytte. Jeg har tidligere blogget om hvordan The Onion organiserer arbeidet sitt på Facebook og Twitter for å oppnå den suksessen de har hatt.

Hvordan bruker du lister? Hvordan organiserer du jobben du gjør med Twitter som kanal?

--

--

Vi løser digitale hverdagsproblemer! / We make stuff that works.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store