Fra frittløpende tospann til digital suksess

Det digitale styres ofte med en blanding av overivrighet og naivitet med mer eller mindre tilfeldige tiltak. Nøkkelen til suksess er å velge få, men markante tiltak fremfor mange små.

Strategi handler om å ta aktive valg. Man velger bort noe for å knallhardt fokusere på noe annet. Gjerne over en 3–5 års periode. Salgs- og markedsstrategien er ofte ikke noe unntak, tett knytt til forretningsstrategien. Men når det gjelder den digitale strategien får den ofte leve sitt eget liv, midt mellom IT- og markedsavdelingen.

–The biggest risk is not taking any risk… In a world that changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.

Mark Zuckerberg, Facebook

IT og marked på hver sin tue
IT-sjefen gjør investeringer i nye systemer, gjerne i skyen. Mens markedssjefen er opptatt av kommunikasjon og synlighet. I media, på nettsiden, Facebook, Instagram og det siste nye. Det markedssjefen kaller den digitale strategien er egentlig en strategi reklamebyrået kom med. Mens IT-strategien er som den alltid ha vært, introvert, lite innovativ, basert på systemer og hyllevarer.

Men det største problemet? At de ikke snakker sammen. Og gjør de det, krangler de. Og hvor er ledelsen oppe i det hele? På den behagelige sidelinjen. Det er det som er problemet. Derfor styres ofte det digitale i dette frittløpende tospannet. Resultatet er mer eller mindre tilfeldige tiltak som forhåpentligvis gir resultater på kort sikt, mens de viktige endringene og prosjektene som kunne gitt markante løft uteblir.

tiltak
Å gå få fra mange små tiltak til en langsiktig strategi vil gi effekt over tid.

Investeringer i digitale løsninger og prosjekter blir ofte sett på med høy grad av risiko nettopp fordi man mangler tydelig styring. Det man trenger er en digitalsjef som rapporterer direkte til toppledelse og styre. Med et tydelig mandat og ansvar for alle de digitale kanalene og tiltakene på tvers av selskapsstrukturen.

En digital strategi som skaper verdi

Når forankring og rollefordelingen på plass trenger du en digital strategi som er tett knyttet mot forretningsstrategien. Periodisert på samme måte og med et knallhardt fokus. Ikke gjør alt, men sats heller på det du tror mest på. Gjerne noe unikt, og gjør det skikkelig — all in.

Slik gjør du det:

strategi
  1. Begynn med visjonen. Hvor skal bedriften være digitalt om 3–5 år? Hva er ledestjernen? I en strategi er tydelig kommunikason vel så viktig som de operative tiltakene.
  2. Identifiser utfordringene og suksessfaktorene. Innenfor salg og marked, men gjerne også produksjon, service, kundehåndtering og andre aspekter i virksomheten. Grav så dypt som mulig, både etter hva som gjør at bedriften lykkes og hva de reelle utfordringene egentlig er.
  3. Verifiser dette fra et brukerperspektiv. Snakk med kunder, ansatte, partnere og kartlegg deres opplevelser for å skape et mer nyansert bilde. Internt fokus er vel og bra, men sannheten finnes ofte ute i den virkelige verden.
  4. Undersøkt om digitale tiltak kan løse eller forbedre dagens situasjon på et et overordnet nivå. Skisser enkle tiltak og vurdér om det er sannsynlig at disse vil gjøre noe med dagens situasjon.
  5. Velg og prioriter noen få av tiltakene og gjennomfør disse så godt og grundig som overhodet mulig.

På denne måten kan du oppnå det vi kaller digital modenhet og gå fra å bruke penger på et sett med små tiltak med kortvarig effekt til å få mer langsiktig uttelling. Tiltak som griper dypere inn i virksomheten og som kan være med å løse viktige forretningsstrategiske utfordringer over tid.

Still så de samme høye kravene til kvalitet som i virksomheten ellers og lag et produkt som er godt gjennomtenkt. Helst basert på analyser og brukerundersøkelser, slik at du vet mest mulig om de reelle behovene før du går i gang. Dernest er det avgjørende å gi det nok tid til å finne ut om det faktisk virker. Jovisst skjer ting raskt på internett, men ikke forvent suksess over natten.

–The web attacks traditional ways of doing things and elites, and this is very uncomfortable for traditional businesses to deal with.

Sir Martin Sorrell, WPP Group

Ikke budsjetter på prosjekter
Detaljert budsjettering er nær sagt umulig i en digital strategi. Man har en tendens til å knytte budsjettet til prosjekter, prosjekter man vet lite om. La heller budsjetteringen samsvare med det kommersielle potensiale i en 3–5 års periode. Vil det gi deg noe unikt som ikke kan kopieres? Vil det gi deg en ny posisjon? Vil det gi deg et helt nytt marked? Hvor mye er det i så fall verdt å investere?

La så fagpersoner få ansvaret for prosjektene som skal levere på strategien. Enten ved å bygge egne team eller ved hjelp av partnere. Det viktige er at ekspertene løser problemene på de riktige premissene, med de riktige verktøyene.

Og ledelsen? Krev løpende rapportering. En av fordelen med digitale tiltak er at de er enkle å måle. Still tydelige krav til lønnsomhet som i virksomheten ellers. Styr stødig og tillat ikke prosjekter som ikke er forankret i strategien.

Lykke til!

Få også med deg Soraya Darabi snakke mer om digital strategi på Webdagene.