Hjelp, vi slettet intranettet

Og nå føler vi oss mye bedre.

Bjørn Bergslien
Jun 5, 2020 · 3 min read

Alle kan kjenne seg igjen i dette: Et intranett fullt av utdatert innhold. Duplikater. Døde lenker. Kontaktpersoner som for lengst har sluttet. Intranettet til Netlife var like ille som alle andre intranett.

Derfor bestemte vi oss for å ta i et tak. På to dager slettet vi godt over 50% av innholdet på intranettet — og gjorde verden til et bedre sted.

Vi satte oss et konkret mål: Vi skulle slette 50% av innholdet på intranettet. Dette skulle vi gjøre på to dager. Vi hadde et kort videomøte på morgenen der vi fordelte rundt 200 sider mellom oss (9 personer).

Vi ble enige om noen kjøreregler:

  1. Er du i tvil om du skal slette en side? Slett den.
  2. Er du fortsatt i tvil? Sjekk med en kollega.

Det viktigste for oss var å slette mest mulig — ikke henge oss opp i detaljer og pirk. Alle stod fritt til å slette det de selv ville. Mantraet var “Kjør på” og vi var alle enige om at det er bedre å be om tilgivelse enn tillatelse. Vi trengte heller ikke å gjøre en grundig vurdering på forhånd. Vi visste at det var altfor mye innhold der. Og at forbedringspotensialet var enormt.

Vi hadde noen hjelpeverktøy med oss. Vi brukte Google Analytics til å sjekke antall besøk, mest besøkte sider og søkeord. I tillegg brukte vi enkel statistikk i publiseringsverktøyet Statamic, og sjekket kvalitative tilbakemeldinger for å gjøre fortløpende vurderinger av innholdet. Slack ble vår beste venn for kjappe avklaringer oss imellom.

Før vi gikk i gang med slettingen hadde vi satt opp et regneark med oversikt over alle sidene på intranettet. Vi ønsket å dokumentere slettingen underveis, og følge med på hvordan vi lå an totalt sett.

Vi satte slettingen i system, og kunne se resultatet av arbeidet underveis og i etterkant.

Dette, i tillegg til simple kjøreregler og et felles mål om å slette mest mulig, gjorde at vi kunne dure av gårde i et svært effektivt tempo.

I løpet av den første arbeidsdagen slettet vi mer enn 40% av sidene på intranettet. Og i løpet av formiddagen den andre dagen hadde vi slettet mer enn 50% av innholdet. Både i form av hele sider, og i form av kutting av innhold på gjenværende og eksisterende sider.

Et slankere og mer oppdatert intranett er ikke bare bra for effektiviteten og produktiviteten til de ansatte. Det er også bra for miljøet. Kort forklart: Mindre innhold tar opp mindre plass og krever mindre energi.

Dette miniprosjektet var en del av Netlifes strategiske satsning på miljø og klodeorientert design. Alle ansatte i Netlife jobbet på ulike prosjekter der hensikten var å se på hvordan vi kan lage digitale produkter og tjenester som ikke bare er brukervennlige — men også klodevennlige.

En sentral brikke i dette er sletting. Det å gjøre mindre. Produsere mindre. Kvitte seg med det du ikke trenger. Enten det er innhold, data, kode, features, apper eller utdaterte, arkaiske IT-løsninger. Få det vekk.

Nå er halvparten av intranettet vårt borte. Det føles bra.

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer!

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer! / We make stuff that works.

Bjørn Bergslien

Written by

Senior UX-designer i Okse

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer! / We make stuff that works.