Hvordan Google skal fikse en krevende spillindustri

og hva vi kan lære av vekststrategien deres når vi utvikler tjenester

Kevin Bodi
Aug 15, 2019 · 5 min read

Vi kan ikke akkurat si at Google’s tjenester ikke har satt preg på alles hverdager. Enten vi sjekker mailen, trenger en veibeskrivelse eller (som vi gjør veldig ofte) ønsker å finne informasjon på nettet, så benytter vi oss av tjenestene deres. Flere av tjenestene startet som forsøk på å løse både store og små problemer. Enkelte ble til dem vi kjenner og bruker i dag, andre måtte begraves men gav rikelig med inspirasjon og lærdom.

På Game Developer Conference i mars, var det klart at de igjen skulle prøve på noe nytt da de presenterte spillplattformen, Stadia. Bortsett fra app og mobilspill-butikken til Android, er spillmarkedet helt nytt for Google. Markedet er i dag hva mange ser på som mettet og det er preget av sterk konkurranse mellom både maskinvare-leverandører, spillutgivere og spillprodusenter. Hvorfor tror folka hos Google at de kan utfordre dette?

En nådeløs reise

Spillforbrukere i dag må gjennom et ruglete landskap av utfordringer og dårlige opplevelser før de endelig kan lene seg tilbake og spille i fred. Bare det å komme i gang er for mange blitt mer enn en liten investering. Skal du spille på datamaskin i høy kvalitet, koster det opp til 20.000 kr med maskin og utstyr. Konsoller er en del rimeligere med en prislapp på rundt 3.000 kr. Men her er derimot maskinvare-leverandørene frie til å justere opp prisen på spill og innhold uten stor konkurranse.

Konsoll-leverandørene krever ofte en internettlisens som du er nødt til å betale selv om du har betalt for bredbånd, spill og maskinvare. Lisensene skal visstnok ha enkelte intensjoner om å motivere forbrukerne til å spille regelmessig, men fungerer også som et ekstra trinn i en høy stige som bare blir vanskeligere å klatre. Om det ikke var nok av salt på såret, får du heller ikke spille sammen med venner dersom spillmaskinene deres er produsert av en annen maskinvare-leverandør, til tross for at de eier det samme spillet som deg.

Endelig har gjengen fått istand en tre-timers økt på søndagskvelden hvor det passer alle å spille, det er poppet popkorn, glass er fylt med brus og forventningene stiger. Men før du får startet, kommer skjebnen som den ofte gjør med et kraftig nevestøt. Først må du gjennom 4 timer med oppdateringer. Spillkvelden er til tross for at alt annet skulle klaffe, avlyst.

Det skal først kjennes godt på nervene før du får spille sammen med gjengen på nett.

Stadia blir til

Tjenesten Google lanserer er en strømmetjeneste som lar forbrukerne spille uten datamaskin eller konsoll, men med nærmest bare en skjerm og en stabil internettilkobling. For å komme i gang, kjøper du bare et ønsket spill og kan strømme det til en ønsket enhet umiddelbart uten å stikke til butikken, vente i timesvis på at spillet lastes ned eller betale for et abonnement. Ønsker du derimot å streame i 4K og motta ekstra spill jevnlig, koster ikke dette mer enn prisen av et Netflix-abonnement. For at tjenesten kan realiseres, krever det likevel at Google investerer enormt i digital infrastruktur. Maskiner med høy ytelse på datasentre over hele verden skal prosessere spill for at de så skal strømmes direkte til alle slags enheter, og dette må være lønnsomt for Google på sikt.

En god vekststrategi handler ikke om å være best i markedet, men å forstå at markedet har et potensial til å utvides eller endres.

Man skulle kunne tro at Google tar en enorm risiko ved å ekspandere til et nytt marked kun fordi de har teknologien og pengene. Google er heller ikke de første som prøver seg på en strømmetjeneste for spill, men de er de første som fjerner flere smertepunkter ved å fjerne krav om både maskinvare og abonnement. Det finnes grunn til å tro at Google kan lykkes på sikt. De har nemlig gjort hjemmeleksene sine og forstått at en god vekststrategi ikke handler om å være best i markedet, men å forstå at markedet har et potensial til å utvides eller endres.

Dedikerte gamere og de som står utenfor

I dag finnes det folk som spiller til tross for alle smertepunktene de opplever til vanlig. Disse folka kalles ofte “gamere” og ordet i seg selv forteller noe om hvor dedikerte dem kan være. “Gamer” skiller seg fra ordet “TV-seer” der sistnevnte beskriver alle som noen gang konsumerer innhold på TV, “gamer” beskriver nærmest en heltids-identitet. Dem er ofte villige til å investere både tid og penger. Men det er ikke nødvendigvis “gamere” som er gruppen Google ser størst potensiale i. Etter alt å dømme, så finnes det største potensialet i de forbrukerne som frem til nå har hatt vanskelig for å tråkke over terskelen for å komme i gang, de som bare kan være spillforbrukere på deltid.

Hvis vi ser på grafen ovenfor, ser vi at Stadia ikke scorer så høyt på flere av tingene en dyr spillmaskin egner seg best til. De forsøker ikke å slå spesifikasjonene til andre plattformer men det er heller gjort prioriteringer på kvalitetene som gjør Stadia til en mer tilgjengelig tjeneste.

Googles strategi er langt ifra unik om dagen. Flere selskaper har vokst enormt med å kombinere lav gevinst per kunde med sterk tilgjengelighet, for så å tjene på å vinne til seg en massiv kundegruppe. Likevel krever dette at markedet har et potensial for utvidelse. I denne situasjonen er dette potensialet veldig klart.

Design etter latskapen

Når vi lager produkter for massemarkedet er det veldig viktig å eliminere mest mulig friksjon mellom forbrukerne og hva de ønsker å oppnå med tjenesten. La oss ta et eksempel som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i: Du sitter på sofaen hjemme og kommer over en video på sosiale medier eller kanskje du til og med ser på en tv-serie med mobiltelefonen selv om det står en TV på veggen. En uvitende person ville en anklaget vedkommende for å være lat. Men i realiteten er det en av veldig mange som velger mobilen fordi det er der det er enklest å se innholdet. Dette er virkeligheten som vi hele tiden må tilpasse oss når vi lager tjenester.

Og forresten, dersom temaet er interessant, burde du komme til Youngstorget i september. Der holder vi en konferanse om design, teknologi og innovasjon. Du kan finne informasjon om program og billetter i lenken under:
https://www.y-oslo.com/

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer! / We make stuff that works.

Thanks to Marte Gråberg, Bjørn Bergslien, Are Sandvik, and Jarle Fjeldstad

Kevin Bodi

Written by

Interaksjonsdesigner @netlifedesign

Netlife

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer! / We make stuff that works.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade