Intranettet er et regneark

Netlife
Netlife
May 24, 2013 · 2 min read

Fastlege og e-postekspert Jørn Kippersund har laget et intranett utenom det vanlige.

Kippersund er sjef for den interkommunale nattlegevakten Søre Sunnmøre, i tillegg til å holde foredrag og kurs under aliaset innbokskontroll.no.

Nattlegevakten er bemannet av 35 leger, som til vanlig jobber som fastleger. Hver lege jobber bare nattevakt hver 35. dag.

Hvordan lager du et intranett for en liten organisasjon der folk nesten aldri er på jobb?

Kippersund sjekket brukerbehovene og løste dem så enkelt som mulig.

Hva trenger legene?

De viktigste oppgavene for legene er:

  • Når har jeg vakt?
  • Hvem kan jeg bytte med hvis det ikke passer?
  • Er vaktene rettferdig fordelt?

De ansatte på legevaktsentralen har på sin side behov for å vite hvem som er på vakt, og Kippersund selv må ha mulighet til fordele vakter.

Den gamle løsningen var en vaktliste som var hengt opp på veggen. Det fungerte så lenge alle jobbet samme sted, men den interkommunale legevakten er spredt over 6 forskjellige legevakter.

Dermed ble kravene til intranettet:

  • Alle må se samme versjon
  • Enkel tilgang med brukernavn og passord
  • Enkelt å redigere

Eksisterende løsninger for legevakter finnes, men Kippersund forteller at de var dyre og ikke dekket behovene.

Legevaktens nye intranett er et regneark i Google Docs.

[caption id=”attachment_17635" align=”alignnone” width=”940"]

«Intranettet» til legevakten Søre Sunnmøre løser de viktigste oppgavene til brukerne. Legene kan se når de har vakt i regnearket og bytte vakter.[/caption]

Intranettet, eller regnearket, forteller brukerne:

  • Når du har vakt
  • Hvem som har byttet vakt
  • Hvor mange vakter hver person har tatt

Resultatet

Fordi folk nå måtte logge inn for å sjekke vaktene sine, kom denne tilbakemeldingen raskt:

– Kan du ikke sende det på e-post?

Kippersund ber deg være tøff:

– For at løsningen skal fungere må vi holde oss til én versjon. Vi kan ikke sende den på e-post. Det blir som å lære norsk til noen som snakker engelsk. Hvis du begynner å snakke med engelsk med dem, kommer de ikke til å lære noe.

– Men du vil jo at folk skal bruke løsningen, så derfor må du være på tilbudssiden og hjelpe folk over kneika. Fortell at du kan komme hjem til dem og vise dem hvordan de logger inn. Men ikke lag en vei som er lettere enn den de skal gå.

På de fire årene regnearket har vært i bruk, har Kippersund fått 3 søknader om fritak fra å ha vakt. 98,4% av vaktene tas av fastleger, og ikke av vikarer.

– I legeverdenen er dette en stor suksess, avslutter Kippersund.

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer!

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer! / We make stuff that works.

Netlife

Written by

Netlife

Digitalbyrå i Oslo og Bergen. Vi lager lager digitale tjenester folk har glede og nytte av.

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer! / We make stuff that works.