Refleksjoner på et redesign

Dette lærte vi av å redesigne mycall.no.

I februar lanserte MyCall sitt nye nettsted. Et tverrfaglig team fra Netlife Research hjalp til med alt fra innsikt og analyse til innhold, design og kode. Hva lærte vi underveis?

Prosjektet omfattet både åpne og innloggede sider.

Raskt i prototype

En av ambisjonene innledningsvis i prosjektet var å lage en klikkbar prototype så kjapt som mulig. Grundig forarbeid, med kartlegging av brukerbehov og strategiske mål, ble selvsagt gjort. Og vi var innom både Keynote, Illustrator og Sketch. Men derfra var veien kort til HTML, CSS og JavaScript. Dette er en generell erfaring: Jo fortere vi kan begynne å bygge noe som føles ekte (klikkbart, interaktivt, responsivt), jo bedre er det både for oss og for kunden.

En prototype avdekker en rekke småting som vi ikke nødvendigvis får avdekket i flate skisser i Illustrator eller Sketch. Interaksjoner vi ikke hadde tenkt på. Logikk. Innhold som brekker. Design som ikke ble helt slik vi hadde tenkt. Så, lag en prototype så raskt som mulig.

Brukertest mye

Det at vi kom oss raskt over i prototype, gjorde at vi ikke bare kunne avdekke logiske feil og andre småting. Det gjorde også at vi kunne begynne å teste på reelle brukere tidligere. Selvsagt går det an å teste ideer og flate skisser. Men det er noe annet å få folk til å teste noe de faktisk opplever som et nesten fullverdig nettsted. Vi testet både i “lab”, med eye tracking og observatører, og mer gerilja-type testing i MyCall sin egen fysiske butikk.

Min erfaring: Brukertester gir utrolig mye innsikt. Det høres kanskje selvsagt ut. Men du får faktisk utrolig mye igjen for innsatsen. Du ser folk bruke det du har laget, som du kanskje selv trodde var verdens mest brukervennlige grensesnitt. Og så viser det seg at de du tester på ikke skjønner bæret. Hyppige brukertester gir oss innsikt som gjør at vi hele tiden kan forbedre det vi lager. Og det får oss ned på jorden. En realitetssjekk, altså.

Web og virkelighet

Denne handler om merkevare. MyCall er utrolig godt synlig i bybildet, spesielt i Oslo. På trikken og t-banen, på plakater, på Narvesen. Har du vært i Oslo, har du garantert sett MyCall-logoen.

Hvordan klarer vi å gjenskape dette på nett? Skal det gjenskapes på nett? Vi så at vi blant annet måtte gjøre noen justeringer på fargepaletten for at tekst og bakgrunnsfarger på det nye nettstedet skulle validere i henhold til kravene om universell utforming.

Samtidig er det en erkjennelse, som “digitalkonsulent”, at merkevaren ikke eksisterer i vakuum på nettstedet. Farger, typografi og uttrykk generelt må spille på lag med andre flater — enten det er plakater, annonser eller handouts. I dette prosjektet fornyet og forenklet vi den grafiske profilen til MyCall på nett, uten at det bryter med identeten for øvrig.

Tett kommunikasjon

Vi hadde en del fysiske møter i prosjektet. Men de aller fleste avklaringene gjorde vi på Slack. Alle involverte fra MyCall, pluss oss fra Netlife Research, brukte én felleskanal på Slack. Enkelt å spille ball, enkelt å få svar på spørsmål. Smidige kommunikasjonsverktøy bygger tettere og mer robuste forhold mellom kunder og konsulenter— og fører til bedre produkter.

En annen fordel med denne typen tett kommunikasjon er at folk med ulike fagdisipliner enklere kan kommunisere med hverandre. I kanalen har vi alt fra teknologer til designere, prosjektledere, produkteiere og innholdsansvarlige. Denne tverrfaglige miksen gir et godt utgangspunkt for å takle små og store utfordringer som oppstår i et redesignprosjekt.

Sjekk ut det nye nettstedet.