Revisjon av innhold

Slik jobbet vi med å forbedre 30 tekster på bdo.no.

BDO har nylig byttet publiseringsløsning og fått nytt design. I den forbindelse var det naturlig å revidere innholdet på nettstedet.

Vi tok utgangspunkt i eksisterende tjenestetekster, som ulike tjenesteeiere i BDO har ansvar for. Vi jobbet sammen med tjenesteeierne for å forbedre og forenkle beskrivelsene under hvert tjenesteområde. Målet var å gjøre tekstene lettere å lese og lettere å forstå.

Omtrent 30 tekster skulle forbedres før lansering av nye bdo.no.

Jobb sammen

Det er vanskelig (og ofte ganske kjedelig) å jobbe med innhold alene. For at innholdet skal bli bra, bør du ha en medspiller. Webansvarlig i BDO og jeg jobbet sammen med samtlige tekster. Vi satt sammen, i samme rom, og jobbet med de samme tekstene samtidig. Med Google Docs, storskjerm, kaffe og hver vår datamaskin hadde vi det vi trengte for å kunne arbeide og samarbeide effektivt—med hverandre og med tjenesteeierne.

Sett av tid

Innhold er tidkrevende. For å lage kvalitetsinnhold (eller forbedre eksisterende innhold), bør du kunne jobbe flere timer uavbrutt. En time her og en time der, innimellom møter og andre gjøremål, er lite hensiktsmessig. Vi plottet inn hele og halve dager i kalenderen. Med hele og halve dager, uten avbrytelser, har du et godt utgangspunkt for å jobbe grundig med innholdet.

Hold oversikt

Det er enklere å jobbe strukturert og målrettet dersom du har en oversikt over alt innholdet du skal lage. Vi opprettet et regneark—med oversikt over tjenesteeiere, status på tekstene og mulighet for å legge inn kommentarer. Dette gjorde det lettere å se hvilke tekster vi var ferdig med og hvilke som gjenstod.

Regneark med oversikt over innhold vi skulle lage (noen kolonner er skjult).

Fiks innholdet

Så var det på tide å fikse selve innholdet. Vi jobbet med å forenkle språket, spisse budskapet, og luke ut kompliserte ord og uttrykk — uten at det gikk på bekostning av den faglige integriteten. Oppdatere, slette og forbedre var prinsippene våre. En av de store utfordringene ellers var å skrive mer direkte til brukeren. Imøtekomme deres behov fremfor å snakke om seg selv.

Støtt deg på Google Analytics

Google Analytics er en nyttig støttespiller i innholdsarbeidet. Hvilke sider er mest besøkt? Hva søker folk etter på nettsidene? Hvilke ord bruke de? Hvordan navigerer de? Alt dette kan hjelpe deg i arbeidet med å lage struktur, utforme innhold og slå sammen sider. Det kan også støtte deg i eventuelle internpolitiske diskusjoner.

Google Analytics er en fin støttespiller i innholdsarbeidet.

Husk forankring underveis

Vi involverte tjenesteeierne og andre fagansvarlige tidlig og hadde dialog gjennom hele skriveprosessen. Ikke alle var enige hele tiden. Men alle hadde mulighet til å gi og få innspill på tekst — både muntlig og skriftlig, i form av kommentarer og forslag i Google Docs. Det er også smart å ha noen fysiske møter. Det er ofte raskere å ta beslutninger da, og lettere å forankre, enn å gå flere runder på e-post.

Neste steg

De nye nettsidene til BDO er lansert. Men arbeidet stopper ikke der. BDO jobber videre med innholdet—for å opprettholde kvaliteten og for å sørge for at det alltid er relevant og oppdatert.