Ove Dalen
Ove Dalen
Mar 25 · 4 min read

Er du usikker på effekten av innholdet ditt? Sjekk om det faktisk virker, rydd opp i det som ikke funker og revider kursen.

Vi har flere kanaler enn noen gang. Likevel opplever mange at det også er vanskeligere enn noen gang å nå frem.

Mange har satset tungt på innhold de siste årene, men mange har også brent seg. Både store og små merkevarer har gått “all-in” på innholdsmarkedsføring. Men etter festen kommer også bakrusen. Nå spør mange seg om innholdet faktisk virker. Har det effekt? Gir det oss mer inntekter? Bygger det merkevare? Får vi mer lojale kunder?

Dette er noen av smertepunktene jeg hører fra store merkevarer som har satset på innholdsmarkedsføring.

  • Utydelige konsepter: Liten bevissthet om det de skriver om faktisk gir verdi. Og ofte generisk innhold som ikke skiller de fra røkla.
  • Innholdsmengde: Mange saker som handler om nesten det samme og lite gjenbruk av gamle saker.
  • Struktur: Innholdet er sjelden strukturert på en hensiktsmessig måte og resultatet er at det er vanskelig for både Google og brukeren å finne det.
  • Forretningsverdi: Noen gjør åpenbare feil ved at de ikke klarer å koble innholdet sitt tydelig opp mot kundereisen. Det mangler veier videre til landingssider som konverterer. Andre med mer merkevarebyggende innhold sliter med å måle effekten.
  • Byråene sitter i førersetet: Byråene har gjerne fått ansvar for en satsning uten at det ligger en nødvendig strategi til grunn og kunden er ikke i førersetet.
  • Siloer: Mange har et virrvarr av redaksjonelle satsninger. Noen har kundemagasiner som ligger på nett i tillegg til innholdsmarkedsføring. Og bare folk internt skjønner forskjellen.

Aldri har vi hatt flere virkemidler for å drive markedsføring. Vi har flere kanaler enn noen gang og vi har mulighetene til å spre innhold gjennom alle disse kanalene. Likevel så opplever mange også at det er vanskeligere enn noen gang.

Det er på tide å ta et steg tilbake — heve blikket og finne retningen fremover. Så hvor begynner du? Vel, det er ganske banalt, men likefullt viktig.

1. Gjør en vareopptelling.

Hvor står dere i dag når det gjelder innholdet i egne kanaler? Hva funker, hva funker ikke. Realiserer det verdi for forretningen, hjelper det kundene med deres utfordringer, svarer det på de utfordringene dere står overfor fremover? Eller teller dere likes, sidevisninger og skroll-lengde og gjetter på resten? Hvor synlige er dere på Google? Hvordan gjør dere det sammenliknet med konkurrentene?

Gjør en ordentlig vurdering, finn ut om brukerne er fornøyd og om det tjener forretningen.

2. Revurdér målet — hva ønsker du å oppnå?

Innholdsmarkedsføring i klassisk forstand handler om å hjelpe kundene. Vet du ikke hvorfor du vil hjelpe kundene så er det meningsløst. Tydelige mål er viktig. Og begynn med det øverste målet av alle. Driver du en ferge handler det om fylle båten med passasjerer, driver du et flyselskap skal du fylle setene med passasjerer.

Hvordan kan du hjelpe kundene og samtidig koble innholdet opp mot disse målene?

3. Finn ut hva målgruppene egentlig trenger

Før vi begynner å tenke innhold, artikler og kanal må vi definere helt sånn grunnleggende hvordan vi faktisk kan hjelpe kundene. La meg ta et eksempel: de fleste banker skriver nyheter om personlig økonomi, men det er jo ikke fordi økonomi er et spennende tema. Målet er jo å gjøre hverdagen enklere for kundene slik at de bruker mindre tid på personlig økonomi, men samtidig sitte igjen med mer penger.

Vi løser ofte dette i dag med artikler, men er det ALLTID det beste svaret? Svaret er “nei”, kanskje bedre funksjonalitet i nettbanken er løsningen. Eller en video. Artikkel er ofte det enkleste formatet vi kan lage, men gir ikke alltid det beste svaret.

https://vimeo.com/337486527

4. Lag hypoteser basert på hva målgruppene egentlig trenger

Basert på innsikt om dagens kundereise, finn ut hvor skoen trykker og hva du kan gjøre for å realisere målene. Er bloggen det riktige virkemiddelet? Er det andre kanaler som kan egne seg bedre? Er konseptet riktig tatt ut?

Prioritér hypotesene og sett de ut i livet.

5. Test hypotesene og evaluér

Finn minste mulige vei for å teste en eller flere av hypotesene. Er du usikker på om artiklene dine blir bedre med video? Lag en røff og uferdig film, legg den ut. Test påvirkningen og evaluér. Sliter du med spredning? Da har du sannsynligvis innhold som ikke funker. Dårlig innhold blir ikke bedre av at det blir postet i sosiale medier.

Det aller beste tipset og det man må begynne med for å få i gang vekstmotoren, er antallet tester per uke, sier Sean Ellis, grunnlegger av Dropbox og forfatter av boken “Hacking Growth”.

Han har helt rett, vi tester for lite. Og enda verre: når vi først tester så glemmer vi å handle på bakgrunn av det vi lærer.

Innhold er ikke nok i 2019, heller ikke godt innhold. De som er vinnerne er de som forstår digital markedsføring handler om å hjelpe kundene og koble hjelpen opp mot virksomhetens strategiske mål.

Alt starter med å velge en retning. Og så løpe som pokker, teste og evaluere!

PS1: Et herlig paradoks selvfølgelig at dette OGSÅ er en artikkel. Det finnes selvfølgelig en haug av verktøy som kan hjelpe dere å gjøre jobben. Her er to utvalgte:

Begge koster penger. Men mesteparten av jobben må du uansett gjøre selv manuelt. Verktøyene hjelper oss, men vurderingen må vi gjøre selv.

— — —

Ove Dalen er teamleder i nye Netlife Effekt. Han elsker godt innhold enten det bygger merkevare, selger, lærer eller hjelper. Og hater kjedelig, generisk innhold som bare fyller opp internett.

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer! / We make stuff that works.

Ove Dalen

Written by

Ove Dalen

Writer, advisor, strategist. Netlife Effekt.

Netlife

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer! / We make stuff that works.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade