NewMETA
Published in

NewMETA

Jak vznikla new META

Začátek

První myšlenka o založení firmy, jejímž produktem by bylo vše spojené s digitalizací a Agilní transformací, vznikla poměrně nedávno — asi před třemi lety. Pamatuji, že v té době mnozí považovali agile za bublinu, která každým dnem praskne. Lidi přijdou k rozumu a vrátí se k waterfallu, nebo vznikne nová metodologie, která agile nahradí.

Kdykoli se pouštím do takovéto debaty, rád se držím toho nejdůležitějšího. Je mi jedno, který framework je údajně nejlepší. To, co dělá Agile Agilem, jsou hodnoty a principy které hlásá. A s těmi se hádá nepříjemně těžko.

Customer centricita, value, rychlá odezva na trh, spokojení a motivovaní zaměstnanci, neustálé zlepšování, … mohl bych pokračovat, ale myslím, že nemusím.

Je o tři roky později a Agilní hnutí se rozrostlo do impozantních rozměrů. A to dává smysl.

Vize

Jak tedy zužitkovat všechny zkušenosti a kontakty, které jsem nasbíral? Jedno bylo jisté, chtěl jsem to dělat jinak. Tedy jinak než šedý průměr trhu.

  • Mám raději kvalitu než kvantitu
  • Mám raději praxi a zkušenosti než obecné poučky
  • Chci kolem sebe lidi, kteří tyto hodnoty sdílí a žijí

LBD

Prvním krokem k uskutečnění této vize byla firma Lucid bay digital. Založili jsme ji se společníkem 1. června 2018. Oba jsme tehdy pomáhali s agilní transformací Monety, takže rozvoji naší nové firmy jsme museli věnovat většinu večerů a víkendů. Přesto jsme to rozjeli ve velkém! Přišel úspěch a růst, ale zároveň se ukázalo, že máme na fungování firmy příliš odlišný pohled. Na začátku roku 2020 jsme se tedy rozloučili jako přátelé a vydali se každý svou cestou.

New META

Založení nové společnosti jsem rozjel prakticky okamžitě. Spřáhli jsme síly s několika kolegy, se kterými jsem měl tu čest spolupracovat na agilní transformaci České spořitelny, a mohu tedy s velkou radostí oznámit, že dne 17. března 2020 poprvé spatřila světlo světa společnost new META.

Mám stále stejnou vizi, velké plány a velkou chuť.

--

--

New Meta se zabývá vším, co souvisí s agilní transformací. Ať už formou jednotlivých služeb, nebo kompletního balíčku.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store