NewMETA
Published in

NewMETA

Teamový remote relax ? Těžko ale jde to.

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Jestli si dát půl hodinky jógy a konečně vychytat zrádný downward dog, nebo zapracovat na svém handicapu a pinkat golfové míčky do hrníčku po babičce, to si asi musí rozhodnout každý sám.

Měl bych ale pár tipů, jak relaxovat jako team a tím pádem úplně nezazdít, team-building, sdílení informací a spoustu dalších dobrot které se při fyzické přítomnosti samovolně dějí.

Nerozpadněte se na skupinu jednotlivců

Pokecat si jednou za den na stand-upu je opravdu nutné minimum. Dá se ale dělat mnohem víc. Udržte komunikaci tak živou, jak je jen možné. Společný appear-in room / non-stop live streams / software typu Sococo / … cokoli je vám příjemné. Technologicky je to dnes více než možné. Pokud se to nedaří, pak je to spíše o disciplíně. Doporučuji dobře nastavit sociální kontrakty / pravidla / desatera, jakkoli jim říkáte. Neomezujte se jen na plánované ceremonie a meetingy. I tam se dá sice zažít nějaká ta sranda, ale nemělo by jí byt moc.

Společná aktivita

Chodíte v kanclu na fotbálek, šipky, nebo cokoli jiného? Nahraďte to online aktivitou. Nevypouštějte společnou zábavu jen proto, že se teď nemůžete fyzicky potkat. Když nic nenajdete, vždycky můžete zkusit Bulanci.cz 😊 (srdcovka z mládí, ale bacha lítá tam spousta peří). Samozřejmě to nemusí byt nutně hry, dejte si třeba společné kafe nebo oběd (Ano, online, není to sice ve srovnání s reálem žádná hitparáda ale lepší než drátem do oka).

Prostor pro trolling

Vytvořte si ve vašem komunikačním nástroji channel jen na hovadiny. Občas tam hoďte nějaké to meme, fotku z team-buildingu a podobně. (Mimochodem pokud jste jen na emailu… tak proboha nebuďte jen na emailu 😊)

Tak se mějte krásně, remotu zdar a “Vždycky agile! ✊”

Tom

--

--

New Meta se zabývá vším, co souvisí s agilní transformací. Ať už formou jednotlivých služeb, nebo kompletního balíčku.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store