Sveriges Natur och Newsworthy nominerade till tidskriftspris

Sveriges Natur har tillsammans med Newsworthy blivit nominerade till tidskriftspriset i kategorin “Årets grepp” för vårens stora publicering om hur klimatförändringarna väntas påverka odlingsmöjligheterna i runtom i Sverige.

Newsworthy
Oct 5, 2020 · 2 min read

Genom att bryta ner miljödata på kommunnivå så har tidskriften Sveriges Natur fått stor spridning runt om i landet gällande klimatpåverkan. Ämnet är kanske vår tids viktigaste. Budskapet — att växtsäsongen snart börjar redan i februari — går rakt in.

Så lyder motiveringen när Sveriges Natur och Newsworthy nomineras av Sveriges Tidskrifter till priset “Årets grepp”.

Det var i våras vi hjälpte Sveriges Natur att göra en kartläggning av hur odlingssäsongerna kommer att förändras runtom i Sverige till följd av klimatförändringarna.

I dag börjar växtsäsongen i mars bara i de allra sydligaste delarna av Sverige. Om 50 år beräknar SMHI:s klimatforskare att denna gräns kommer att ha flyttats rejält norrut i landet — minst i höjd med Gävle men eventuellt en bra bit längre upp Norrlandskusten.

Samtidigt kommer risken för torka att öka, vilket kommer att ge nya förutsättningar för odling.

Stort genomslag

Kartläggningen publicerades i en riksversion i Sveriges Natur, och som 290 kommunversionerade texter på Newsworthy.

Tack vare lokalpaketeringen fick publiceringen stort genomslag i lokala medier runtom i landet.

https://www.newsworthy.se/sv/odling/%C3%B6stersund/

Artiklarna bygger på geografisk klimatscenariedata från SMHI, som vi även använt för att beskriva hur chanserna till en vit jul kommer att minska.

Samtliga nominerade finns listade på Sveriges Tidskrifter.

Newsworthy.se

Statistik innehåller nyheter. Vi hittar dem åt dig.

Newsworthy.se

Newsworthy automatiserar jakten på och produktionen av nyheter i data. Här berättar vi om spännande saker vi lär oss på vägen.

Newsworthy

Written by

Newsworthy automatiserar jakten på och produktionen av nyheter i data.

Newsworthy.se

Newsworthy automatiserar jakten på och produktionen av nyheter i data. Här berättar vi om spännande saker vi lär oss på vägen.