Internet vecí alebo ako sa študenti pripojili na tú správnu vlnu

Daj dokopy študentov z rôznych odborov ako medicína, verejná správa, informatika, technika, marketing a pokojne pridaj ďalšie, ktoré ťa napadnú. “Zavri” ich niekoľkokrát počas 3 mesiacov v miestnosti s tímom top IT spoločnosti. Výsledok ťa pravdepodobne naozaj prekvapí.

Nexteria
Nexteria
May 7, 2017 · 6 min read

Takéto “experimenty” skúšame v Nexteria Leadership Academy poctivo už niekoľko rokov v rámci projektov v praxi. Ten najnovší v spolupráci s profesionálmi zo Softecu, sa naozaj vydaril. Pozri si študentské nápady, ktoré raz môžu inšpirovať a riešiť naozajstné spoločenské problémy.

“Téme IoT v medicíne som pred projektom v Softecu vôbec nevenoval pozornosť. No potom som počas prvého stretnutia po prezentácii, kde všade IoT existuje, ostal ako obarený, čo všetko tento pojem v sebe skrýva…” — Marek Karman, medik, študent Nexteria Leadership Academy

Internet of Things (IoT) aj pre lajkov

IoT sa nestáva fenoménom, už je bežnou súčasťou našich životov. Cez svoj mobilný telefón si môžeš ovládať doma kúrenie, vypnúť svetlo, stiahnuť rolety… IoT riešenia však dokážu oveľa viac — zachraňovať ľudské životy, chrániť prostredie, šetriť peniaze vo verejnej správe.

“ Myslím si, že internet v medicíne bude významným hráčom práve v prevencii. V tom, čo najviac zanedbávame. V ideálnom svete nebudeme pri mnohých ochoreniach vyhľadávať lekára a pomoc, až keď prídu zdravotné ťažkosti, ale internet spolu so senzormi, snímačmi a včasným riešením problému nám môže zabezpečiť skoršiu diagnostiku, zachytenie v oveľa ľahšom štádiu s lepšou prognózou a menšími obmedzeniami do budúcna. To by bolo super, nie?“ — Marek Karman

Marek Karman — študent NLA

Práve k takýmto nápadom viedli našich študentov posledné mesiace profesionáli z firmy Softec: Business Development Manager Ondrej Svačina, Head of front-end technologies Miroslav Vladár, .NET Developer a odborník na IoT Henrich Neuschl a senior HR specialist Erika Pallayová. Venovali im niekoľko svojich voľných večerov a často s nami ostávali diskutovať nad nápadmi aj do 9 večer. Pretože vytvoriť zmysluplné riešenie, nie je len o inovatívnom nápade.

O čom to teda celé je?

  • o dobrej znalosti oblasti, do ktorej sa púšťaš
  • o reálnych problémoch reálnych ľudí
  • častokrát o vychádzaní z osobných skúseností
  • o hodinách prieskumu a hľadania podobných riešení a inšpirácie
  • o týždňoch študovania dostupných technológií
  • o premyslení riešenia a všetkých možností jeho využitia
  • o návrhu business modelu pre jeho výrobu aj predaj
  • o hľadaní unique value proposition — unikátnej pridanej hodnoty
  • o skvelom tíme, ktorí si úlohy rozdelí a spolu vytvorí unikátnu skladačku

ale aj o šťastí a hlavne dobrom mentoringu.

“Musím povedať, že feedback od Softecu dával naozaj zmysel, bol veľmi dobre namierený, často nás potom správne nasmeroval a veľmi nám pomohol. Ťažko vypichnúť čo nám najviac pomohlo, feedback sme dostávali po každom stretnutí, čiže si myslím, že ku konečnému výsledku prispela čiastočne každá pripomienka a idea.

Jednou z najdôležitejších pripomienok bolo však to, že sa máme zamerať na jednu oblasť a ísť do hĺbky. V záverečnom stretnutí sme dostali aj veľmi dobrú spätnú väzbu, čo všetko zahrnúť ešte do nákladov.” — Janka Brndiarová, PhD študentka na Elektrotechnickom ústave SAV a študentka NLA

Timová práca

Ako už bolo povedané mnohokrát, máloktorý dobrý nápad vznikol v hlave jediného človeka, za úspechom sa častokrát skrýva dobrý a rôznorodý tím. A práve ten je podstatný k prežitiu riešenia, aby neostalo len vo forme nápadu, no vytvoril sa z neho udržateľný biznis model.

Študenti sa preto rozdelili na 3 tímy a vybrali si oblasti, ktorým sa chcú venovať. Tak ste mohli bežne vidieť, ako sa kreatívec filmár dohaduje s medikom, či mladá vedkyňa so študentkou — product internistkou v IT spoločnosti.

IoT a zdravotníctvo — tím: Marek Karman, Rado Hankovský, Silvia Filová, Daniel Dluhý, Lukáš Sýkora

Predstavte si senzor merajúci krvný tlak človeka bez toho, aby o tom človek vedel. Dáta o tlaku krvi a tepe by boli prenášané do smartphonu a tie ďalej do poisťovne či ošetrujúcemu lekárovi. Šetrí sa tak čas pacientov, zlepšuje sa liečba na základe presných dát a niekedy sa tak môže zachrániť doslova ľudský život — vďaka rýchlej a presnej diagnostike.

“Máme skvelý tím zložený z dvoch kreatívcov Daniela a Sykyho, technicky a salesovo orientovaného Rada a ekonomicko-biznisovo zameranú Silviu. Na tomto tíme je najlepšie, že nikto z nich nie je zahľadený len na svoj odbor a jeho úlohu v tíme, ale sú to ľudia so skvelým prehľadom a rozumejú sa aj v iných oblastiach, čo ohromne pomáha diskusii o probléme.

A naše stretnutia? Nepopísateľné. Nočné brainstormingy pri fast foode, piatkové poobedia na spolku medikov naopak so zdravými pochutinami a riešení projektu pri flipcharte. Nápady, práca, zábava, priateľstvo. Nemenil by som :)“ — Rado Hankovský, študent NLA

IoT a ochrana prostredia — tím: Monika Šimková, Janka Brndiarová, Matúš Fürek, Ondrej Brichta, Juro Hledík

Študenti vytvorili zariadenie na reálnu detekciu človeka, ktorý sa nachádza na chránenom území. Zariadenie funguje na skenovaní všetkých bežne využívaných frekvencií a podľa intenzity zachyteného signálu bude vedieť povedať vzdialenosť narušiteľa od zariadenia, teda to, či sa niekto v danej oblasti nachádza a aj jeho vzdialenosť a polohu.

Riešenie pozostáva z dvoch antén, jedna pre vysielanie a prijímanie na stálej komunikačnej frekvencii (komunikácia medzi zariadeniami) a druhá na scanovanie všetkých frekvencií. Súčasťou zariadenia je vlastná batéria, solárny panel a jednoduchý procesor na spracovanie dát. Druhá verzia zariadenia má aj GSM modul alebo výkonnejšiu vysielačku na komunikovanie so základňou. V reálnom čase tak vďaka tomuto nápadu vieme zistiť, kde sa nachádza človek, ktorý vstupuje na chránené územie, zabrániť mu v tom alebo ho chytiť.

Na záverečný final pitch (prezentovanie návrhov) priniesol tím dokonca prvý — homemade — prototyp :)

IoT a doprava — tím: Slavo Oslej, Martin Homola, Martin Bokša, Benedikt Brichta, Juraj Bagin,

Hovorí sa, že MHD je málo efektívna. Chýbajú realné data a ich analýza. Ako jazdia vodiči s ohľadom na cestujúcich či vozidlá?

Riešenie Smart:Bus prináša aktuálny prehľad o pohybe a parametroch vozidiel v reálnom čase, automatické počítanie cestujúcich a kompletné spektrum reportov a analýz.

To prinesie zvýšenie kvality a efektivity obsluhy zákazníkov — dobyvateľov mesta.

Tento tím dokázal skombinovať už existujúce mechanizmy a zariadenia a vytvoriť nový komplex ich funkcií, čím ušetril nemalé financie aj na tvorbu prototypu a samotného riešenia.

Otvorenosť a zdieľanie know — how? Aj to sa dá.

Aj na Slovensku. Aj tu máme ľudí a spoločnosti, ktoré chcú pomôcť mladým ľuďom rásť a veria v silu zdieľania toho, čo sa za odmakané roky naučili.

Študenti pracovali na tvorbe lean canvas modelu pre svoje nápady. O tom ste už mnohí počuli. Je to v podstate jedna z najúčinnejších metód, ako si sumarizovať základné oblasti potenciálneho biznis riešenia. Od cieľovej skupiny, cez ponuku hodnoty, partnerov, spôsob získavania zákazníkov, cez náklady s tvorbou produktov a pod. Tím Softecu nám však razom ukázal, ako náročné je niekedy aplikovať nové technológie a spôsob uvažovania do zaužívaných mantinelov. Vytvorili preto na základe svojho know — how špeciálny model IoT canvas napasovaný pre riešenia budúcnosti — riešenia pre digitálny svet.

Celkovo nás tím Softecu srdečne privítal, venoval nám desiatky hodín, ponúkol premyslený priebeh celého projektu, odbornosť a prekvapil otvorenosťou.

Ja si už len prajem, aby nás takto v budúcnosti firmy neprekvapovali, ale aby sa takýto prístup stal samozrejmosťou pre všetkých.

Veľká vďaka tímu Softec a rešpekt pre našich študentov, ktorí sa zase o krok posunuli a priniesli nový pohľad na tradičné témy —
by Baška Klimek

Nexteria Leadership Academy

Meníme budúcnosť Slovenska prípravou novej generácie slušných a schopných mladých ľudí. Intenzívne rozvíjame študentov, ktorí majú ambíciu a potenciál byť lídrami v biznise, politike a iných dôležitých oblastiach spoločnosti.

Nexteria

Written by

Nexteria

Meníme budúcnosť Slovenska prípravou novej generácie slušných a schopných mladých ľudí. nexteria.sk

Nexteria Leadership Academy

Meníme budúcnosť Slovenska prípravou novej generácie slušných a schopných mladých ľudí. Intenzívne rozvíjame študentov, ktorí majú ambíciu a potenciál byť lídrami v biznise, politike a iných dôležitých oblastiach spoločnosti.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade