Na niečo nové a inovatívne mali možnosť sa prísť študenti aj na poslednej Night of Chances Technology.

Ako efektívne získať cenné rady pre rozbehnutie vlastného biznisu ?

Inovácie všade okolo …


Startup má svoje miesto v podnikaní. Prežiješ len ak sa naučíš a najlepšie sa učí, ak sa nebojíš zlyhať. Že 80% startupov zlyhá je teda v poriadku. Pokúšal sa však niekto zmerať prínos vedomostí pre budúcu karieru každého zo startup sveta ? Aký teda má zmysel pre mladých ľudí stretávať sa s profesionálmi z podnikania a startupov? Dnes žijeme vo svete, keď ideálne povolanie nenájdeš na mieru šité v ponuke Profesie. Stratiť sa v dynamickom svete v šedej skupine priemeru nie je príjemné.

Mladí ľudia preto mieria do tohto odvetvia či snívajú o štarte vlastného podnikania už počas vysokej školy, času, ktorý je relatívne pokojný a stabilný, minimálne na 3 alebo 5 rokov. Možnosť rozbehnúť niečo nové a inovatívne je fascinujúca. Pre mnohých však aj bolestivá, a preto vzniklo množstvo priestorov a inkubátorov pre pomoc mladým nadšencom.

Mnohí študenti preto vzhliadajú k ostrieľaným odborníkom, od ktorých by sa mohli učiť a získavať rady šité priamo na ich sny a ciele. Ako sa však k takým ľuďom dostať na kávu, do ich kalendára na čo len krátke stretnutie?

V rámci Nexteria programu sa časť zo študentov venuje rozbiehaniu vlastného biznisu. Rozumieme, že najdôležitejšie ako podporiť budúce generácie je odovzdávať im rady a informácie ako uspieť. Jeden z mentorov v našom “Guide programe” je expert na rozbiehanie startupov,

Matej Ftáčnik 
— Spoluzakladateľ a Managing director The Spot Booster akcelerátora

Matthew Ftacnik. Zdroj: about.me/ftacnik

Od momentu keď projekt vznikne v hlave až po úspešne naštartovanú firmu prejde obrovské množstvo času, biznisových a životných skúšok. Získať teda všetko potrebné ešte pred alebo počas procesu vzniku startupu je viac než výhoda. The Spot sa orientuje na mladých biznismenov a školenia na marketing, predaj, technológie či daňové poradenstvo.

“Tvorte hlavne niečo nové a inovatívne …”
(-mf)

The Spot je centrum v Bratislave,ktoré pomáha štartovať nové a inovatívne nápady a meniť ich na fungujúci bizniss. Sídli v KC Dunaj na Námestí SNP. Zakladatelia Ivan Debnár, Peter Gabriš a Matej Ftáčnik vytvorili miesto plné vzdelávacích aktivít, workshopov a prednášok pre začínajúcich startupistov.

Matej vyštudoval Aplikovanú Informatiku, ešte počas štúdia spoluzaložil booster The Spot v Bratislave a pracoval na organizácii Startup Víkendov a pomáhal pri zakladaní občianskeho združenia Startup Camp. Jeho cieľom je organizovanie komunít nadšencov v 5 veľkých českých a slovenských mestách.

Prečo sa teda zapojil aj do nášho mentoringového programu Nexteria Leadership Academy?

“Som veľmi rád, keď môžem vrátiť do komunity znalosti a skúsenosti, ktoré som získal od ľudí, ktorí mi na mojej ceste pomohli a stále pomáhajú.”

Matej je odborník v odvetviach IT, Startupoch a v Business developmente. V prípade, že nosíš v hlave nápad ako rozbehnuť vlastný biznis, chceš vytvoriť úspešnú hru, naprogramovať vlastnú apku a preraziť ňou vo svete, zídu sa ti zručnosti a skúsenosti, ktoré môžeš získať aj pri rozhovore s odborníkom na startupy.

Ešte počas školy bol mnohokrát vyznamenaný a získal StartupAward za pomoc pri projekte chalanov z Websupportu, Nicereply.com, s ktorým expandovali aj do Silicon Valley.

Portfólio zručností, ktoré Matej najčastejšie diskutuje s mladými podnikateľmi a startupistami je široké. Roky praxe prinášajú svoju odmenu. Venuje sa najmä Business developmentu, poradí pri predaji či fundraisingu na vysnívaný produkt. Ako bude výsledný produkt navrhnutý je nesmierne dôležité, rovnako ako spôsob akým ho predstavíš ľuďom.

Toto všetko sú témy, ktoré môžeš s Matejom prediskutovať:

  • Business development
  • Fundraising
  • Sales
  • Pitch training
  • Product design

a omnoho viac …

Ako Guide v našom mentorskom programe zatiaľ zožal pozitívne hodnotenie, posúď sám.

“Je ochotný poradiť, má prehľad v mnohých oblastiach, hlavne pre startupistov ale nie iba tam. Je scestovaný a má skúsenosti s zahraničím a podnikania mimo Slovenska.”
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.