Office 2013 — chuyển giữa chế độ cảm ứng và chế độ chuột + bàn phím

Nếu bạn có một chiếc máy tính All-in-one và bạn muốn sử dụng Office 2013 chỉ bằng màn hình cảm ứng thì sao nhỉ?

1. Mở một chương trình Office có sử dụng Ribbon. Ở đây mình lấy Word làm ví dụ.

2. Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở cuối thanh công cụ truy cập nhanh (Quick Access Toolbar, dưới đây gọi là QAT) (1) và chọn Touch/Mouse Mode (2)

3. Nhấn vào biểu tượng mới xuất hiện (3). Chọn (4) Nếu bạn muốn dùng Ribbon tối ưu hoá cho chuột, chọn (5) nếu bạn muốn dùng Ribbon tối ưu hoá cho màn hình cảm ứng.

Và đây là kết quả:

Nếu bạn muốn ẩn nút này, lặp lại bước 2. Nếu muốn Ribbon trở về kích thước cũ, hãy làm theo bước 3 và chọn (4).

Ghi chú: Thay đổi áp dụng cho toàn bộ các chương trình Office sử dụng Ribbon.


Bài viết này được đăng lại từ phần ghi chú trên Facebook của tôi.
Bài viết gốc được đăng vào 25.07.2014 15:51.
Xem bài viết gốc của tôi tại đây.